Kościuszko

KONDOLENCJE

15 maja 2024

17 kwietnia 2024

Młode Głowy

14 grudnia 2023

Srebrna odznaka dla Kościuszki!

1 lutego 2021

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2021”.

Ranking 2021/

 

Aktualności

Informacje dotyczących rozliczania stypendium szkolnego przyznanego na rok 2022/2023

27 października 2022

obrazek miniatura logo szkoły

Dokumenty będące podstawą do wypłaty  stypendium powinny być dostarczone do sekretariatu szkoły do 1 grudnia (za okres od września 2022r. do grudnia 2022r).

Informujemy, że:

  • faktury muszą być wystawione na wnioskodawcę (rodzica), a nie na ucznia,
  • faktury muszą zawierać podpisy i pieczątki ze sklepu,
  • faktury muszą zawierać informację, że zakupiona odzież lub obuwie jest sportowa lub szkolna (jeżeli nie ma takiej informacji prosimy o osobne oświadczenie rodzica),
  • faktury za zakupy internetowe powinny zawierać informację o tym, że faktura została opłacona, jeżeli nie wynika to z faktury konieczne jest potwierdzenie przelewu za zakupy,
  • faktury za korzystanie z Internetu powinny zawierać adres zamieszkania ucznia i potwierdzenie zapłaty faktury,
  • z faktury dotyczącej np. nauki języka czy gry na instrumencie powinno jasno wynikać, że dotyczy ona konkretnego dziecka, jeżeli nie będzie takiej informacji konieczne jest zaświadczenie ze szkoły dot. nauki języka lub gry na instrumencie,
  • w przypadku rozliczania stypendium w formie bezgotówkowej np. w księgarni, należy wziąć od rodzica oświadczenie o tym, że rodzic prosi o wypłatę na konto księgarni w zamian za otrzymane produkty.
  • Informujemy, że przyjmujemy jedynie faktury za rzeczy zakupione od września do grudnia 2022r. – wypłata w grudniu oraz od stycznia do czerwca 2023r. – wypłata w czerwcu. Nie będzie możliwa refundacja faktur za rzeczy zakupione w lipcu i sierpniu 2022r.

Załączamy  poniżej, do pobrania, aktualny katalog wydatków, wzory druków oraz oświadczeń:

 

 

 

 

 

-- Powrót do poprzedniej strony --