Kościuszko

Ostatnie pożegnanie

4 stycznia 2023

Jubileusz 100-lecia

27 maja 2022

Srebrna odznaka dla Kościuszki!

1 lutego 2021

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2021”.

Ranking 2021/

 

Wykaz Lektur

GIMNAZJUM

 

* Jan Kochanowski – wybrane fraszki, Treny (V, VII,VIII),

Wiliam Szekspir „Romeo i Julia”,

Molier „świętoszek” lub „Skąpiec”,

*Ignacy Krasicki – wybrane bajki,

Aleksander Fredro ‚Zemsta”,

Adam Mickiewicz – wybrana ballada, * „Dziady” cz. II, „Reduta Ordona”,

Bolesław Prus lub Eliza Orzeszkowa – wybrana nowela,

*Henryk Sienkiewicz – wybrana powieść historyczna („Quo Vadis”, „Krzyżacy” lub „Potop”),

Wybrane wiersze następujących poetów XX w.: Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Kazimierz Wierzyński, Julian Tuwim, Czesław Miłosz, ks. Jan Twardowski,  Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert,

Aleksander Kamiński „Kamienie na szaniec”,

Arkady Fiedler „Dywizjon 303”,

Utwór podejmujący problematykę Holocaustu, np. wybrane opowiadane Idy Fink,

Konstanty Ildefons Gałczyński – wybrane utwory,

Stanisław Lem – wybrane opowiadanie,

Sławomir Mrożek – wybrane opowiadanie,

Antoine de Saint-Exupéry „Mały Książę”,

Wybrana powieść przygodowa,

Wybrana młodzieżowa powieść obyczajowa (np. Małgorzaty Musierowicz, Doroty Terakowskiej lub innych współczesnych autorów podejmujących problematykę dojrzewania),

Wybrany utwór fantasy (np. Ursuli Le Guin, Johna Ronalda Reuela Tolkiena, Andrzeja Sapkowskiego),

Wybrany utwór detektywistyczny (np. Arthura Conan Doyle’a lub Agaty Christie),

Wybrane opowiadanie z literatury światowej XXw. (inne niż wskazane wyżej),

Inne pozycje książkowe wskazane przez nauczyciela lub zaproponowane przez uczniów (przynajmniej jedna rocznie),

 

TEKSTY POZNAWANE W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI (DECYZJA NALEŻY DO NAUCZYCIELA):

 

Homer „Iliada” i „Odyseja” lub Jan Parandowski „Przygody Odyseusza”,

„Pieśń o Rolandzie”,

Juliusz Słowacki „Balladyna”,

Miron Białoszewski „Pamiętnik z powstania warszawskiego”,

Ryszard Kapuściński – wybrany utwór,

Biblia (opis stworzenia świata i człowieka z Księgi Rodzaju, przypowieść ewangeliczna, hymn św.Pawła o miłości),

Wybrane mity greckie.

 

LICEUM

 

LISTA LEKTUR – PP

 

Sofokles „Antygona” lub „Król Edyp”,

* „Bogurodzica”, „Lament świętokrzyski”,

Wiliam Szekspir „Makbet” lub ‚Hamlet”,

*Jan Kochanowski – wybrane pieśni, treny (inne niż w gimnazjum) i psalm,

Adam Mickiewicz – sonety, „Romantyczność”, *”Dziadów cz. III”, *”Pan Tadeusz”,

Fiodor Dostojewski – wybrany utwór,np. „Zbrodnia i kara” lub „Łagodna”,

Bolesław Prus  *”Lalka”,

Joseph Conrad „Jądro ciemności”,

Stanisław Wyspiański *”Wesele”,

Władysław Stanisław Reymont „Chłopi” T.1 – Jesień

Stefan Żeromski – wybrany utwór („Ludzie bezdomni”, „Wierna rzeka”, „Echa leśne” lub „Przedwiośnie”),

Jarosław Iwaszkiewicz – wybrane opowiadanie,

*Bruno Schulz – wybrane opowiadanie

Tadeusz Borowski – wybrane opowiadanie

Wybrany dramat dwudziestowieczny z literatury polskiej (np.Stanisława Ignacego Witkiewicza, Sławomira Mrożka lub Tadeusza Różewicza),

Wybrana powieść polska z XX lub XXI w. (np. Marii Kuncewiczowej „Cudzoziemka”, Zofii Nałkowskiej „Granica”, Józefa Mackiewicza „Droga do nikąd”, Stanisława Lema „Solaris”, Juliana Stryjkowskiego „Austeria”, Tadeusza Konwickiego „Kronika wypadków miłosnych”),

Wybrana powieść światowa z XX lub XXI w. 9np. Franza Kafki „Proces”, Alberta Camusa „Dżuma”, George’a Orwella”Rok 1984″, Isaaca Bashevisa Singera „Sztukmistrz z Lublina”, Gabriela Garcii Marqueza Sto lat samotności”, Umberto Eco „Imię róży”),

Witold Gombrowicz *”Ferdydurke” (fragmenty),

Plus wybrane wiersze: Juliusz Słowacki, Cyprian Kamil Norwid, Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Leopold Staff, Bolesław Leśmian, Julian Tuwim, Jan Lechoń, Julian Przyboś, Józef Czechowicz, Konstanty Ildefons Gałczyński, Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Różewicz, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert, Ewa Lipska, Adam Zagajewski, Stanisław Barańczak, Miron Białoszewski.

 

LISTA LEKTUR – PR

 

1. Teksty poznawane w całości.

 

Teksty z poziomu podstawowego, a ponadto:

Horacy – wybrane liryki,

Jan Kochanowski „Treny” (jako cykl poetycki),

poezja barokowa (np. Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn),

wybrany wiersz z romantycznej poezji europejskiej,

Juliusz Słowacki „Kordian” lub „Fantazy”,

Zygmunt Krasiński „Nie-Boska Komedia”,

realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska (np. Honoriusz Balzac „Ojciec Goriot”, Emila Zola „Nana”, Gustav Flaubert”Pani Bovary”),

Stanisław Ignacy Witkiewicz „Szewcy”,

Gustaw Herling – Grudziński „Inny świat”,

Michaił Bułhakow Mistrz i Małgorzata”,

wybrana powieść lub zbiór opowiadań XX i XXI w. (np. Marii Dąbrowskiej, Zofii Nałkowskiej, Józefa Wittlina, Józefa Mackiewicza, Juliana Stryjkowskiego, Andrzeja Kuśniewicza, Tadeusza Konwickiego, Stanisława Lema, Wiesława Myśliwskiego, marka Nowakowskiego, Jerzego Pilcha, Olgi Tokarczuk, Stefana Chwina, Pawła Huellego),

wybrana powieść (lub zbiory opowiadań) dwudziestowiecznych autorów z literatury światowej (np. Franza Kafki, Thomasa Manna, Vladimira Nabokova, Alberta Camusa, Isaaca Beshevisa Singera, Johna Steinbecka, Kurta Vonneguta,Gabriela Garcii Marqueza, Güntera Grassa,Umberto Eco, Milana Kundery);

wybrane wiersze dwudziestowiecznych poetów polskich (innych niż wymienieni na poziomie podstawowym).