Kościuszko

Ogłoszenie

4 czerwca 2024

Młode Głowy

14 grudnia 2023

Srebrna odznaka dla Kościuszki!

1 lutego 2021

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2021”.

Ranking 2021/

 

GRUPA PSYCHOLOGICZNO-SPOŁECZNA

To nowość w naszej Szkole i odpowiedź na rosnące w kraju i na świecie zapotrzebowanie na terapeutów i specjalistów z dziedziny psychologii, pedagogiki. To również wymarzony profil dla humanistów, osób empatycznych,  które interesują się zagadnieniami związanymi  z psychiką, chcących i potrafiących współpracować   zarówno w małej, jak i większej grupie, otwartych na zmiany  i kreatywnych.

Uczniowie tej klasy, pracując głównie metodą warsztatową pod opieką profesjonalisty, zgłębiają tajniki ludzkiego wnętrza, od strony praktycznej poznają zawód pedagoga i psychologa oraz doskonalą umiejętności interpersonalne.

Głównym celem realizowanych w klasie zajęć specjalistycznych jest zdobycie przez uczniów wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii ogólnej, komunikacji interpersonalnej oraz rozwijanie postawy twórczego wykorzystania nabytych kompetencji w dalszej ścieżce edukacyjno-zawodowej. Zajęcia z założenia mają nie tylko pozwolić uczniom zrozumieć, dlaczego ludzie zachowują się w określony sposób, lecz także pomóc lepiej zrozumieć samych siebie i reakcje na zachowanie innych ludzi.

Uczniowie w tej klasie zdobywają wiedzę na temat efektywnych sposobów uczenia się, zapamiętywania, a także, jak poradzić sobie ze stresem – tym nadmiernie obciążającym. Zajęcia w tej klasie sprzyjają rozwijaniu myślenia krytycznego, odsłaniają zachowania ludzi i zwierząt wg schematu: opisywanie, wyjaśnianie, przewidywanie  i oddziaływanie.

Klasa psychologiczna przygotuje uczniów do kontynuowania edukacji na interesujących i dających perspektywę zatrudnienia kierunkach studiów.

 

Realizowana innowacja pedagogiczna:

  1. Edukacja Psychologiczno-Społeczno-Pedagogiczna.

 

 

Program autorski:

  1. Myślę, czuję, rozważam … Czyli, jak zrozumieć człowieka ? -interdyscyplinarny projekt edukacyjny.

 

Trzy przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: język polski, biologia, język angielski.


Wiodący język obcy: język angielski

 

Punktowane przedmioty:

  • język polski
  • matematyka
  • biologia
  • język obcy-najwyższa ocena

 

Drugi język do wyboru:

język niemiecki (kontynuacja)
język hiszpański (od podstaw)
język włoski (od podstaw)

 


Kierunki studiów:

 

psychologia, psychologia biznesu, psychologia reklamy i mediów, psychologia kliniczna, psychokryminologia, psychologia zdrowia, resocjalizacja, pedagogika, doradztwo zawodowe, socjologia, kognitywistyka, coaching, behawiorystka zwierząt, filologia polska, filologia angielska, medioznawstwo, dziennikarstwo, komunikacja społeczna i inne.