Kościuszko

Informacja dla rodziców dot. Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym

29 czerwca 2023

W roku szkolnym 2023/2024 udzielana jest pomoc uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych.

Więcej informacji –TUTAJ–

Jubileusz 100-lecia

27 maja 2022

Srebrna odznaka dla Kościuszki!

1 lutego 2021

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2021”.

Ranking 2021/

 

Klasa politechniczna

Każdy, kto chce zrozumieć reguły rządzące otaczającym światem, musi poznać język, w którym te reguły są wyrażone. Tym językiem jest matematyka, wykorzystywana do opisu zjawisk fizycznych i do porozumiewania się z urządzeniami elektronicznymi.

Klasy politechniczne w naszej Szkole mają wieloletnią  i chlubną tradycję. Pod okiem doświadczonych nauczycieli, kształcą się w nich młodzi ludzie pełni pasji  i zaangażowania, w twórczy sposób podchodzący do nauki.

Podczas nauki Szkoła zapewnia dodatkowe zajęcia dla wszystkich uczniów. Wspiera indywidualny rozwój każdego ucznia. Efekty tej wspólnej pracy odzwierciedlają wyniki egzaminu maturalnego z matematyki, zdecydowanie przekraczające średnią w województwie.

Nasi uczniowie od lat uczestniczą w olimpiadach: Olimpiadzie Matematycznej, Olimpiadzie Statystycznej, Olimpiadzie Lingwistyki Matematycznej i konkursach, takich jak: Jagielloński Turniej Matematyczny, Śląski Konkurs Matematyczny, Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur, Matematyka Bez Granic, Lwiątko. Co więcej, odnoszą w tych konkursach sukcesy. Biorą udział w konkursach organizowanych pod patronatem wyższych uczelni – konkurs o Złoty Indeks Politechniki Śląskiej.

Zajęcia fizyki odbywają się w nowo wyposażonej pracowni a uczniowie samodzielnie wykonują wiele doświadczeń oraz uczestniczą w licznych pokazach.

W ramach popularyzowania matematyki uczniowie biorą udział w obchodach Święta Liczby Pi, organizowanych przez Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego.

Absolwenci klas politechnicznych – zdobytą w Szkole wiedzę i nabyte umiejętności wykorzystują, studiując na najlepszych uczelniach w kraju i za granicą. Wracając do Szkoły, czasem nawet po wielu latach, doceniają wpływ, jaki na nich wywarła.

Realizowana innowacja pedagogiczna: Podstawy automatyki i robotyki.

Trzy przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: matematyka, fizyka, język angielski.

Wiodący język obcy: język angielski

Punktowane przedmioty:

  • język polski
  • matematyka
  • informatyka
  • język obcy – najwyższa ocena

Drugi język do wyboru:

język niemiecki (od podstaw lub kontynuacja)

język francuski (od podstaw lub kontynuacja)
język hiszpański (od podstaw lub kontynuacja)
język włoski (od podstaw lub kontynuacja)

Kierunki studiów:

informatyka, automatyka, robotyka, elektronika, mechanika, mechatronika, energetyka, budownictwo, architektura, lotnictwo lub inne kierunki politechniczne, kierunki ekonomiczne: marketing, zarządzanie, bankowość, finanse, międzynarodowe stosunki gospodarcze, gospodarka i administracja publiczna i inne.