Kościuszko

Spotkanie dotyczące rekrutacji

30 maja 2023

Jubileusz 100-lecia

27 maja 2022

Srebrna odznaka dla Kościuszki!

1 lutego 2021

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2021”.

Ranking 2021/

 

Klasa językowa

Znajomość języka angielskiego, przynajmniej w stopniu komunikatywnym, to aktualnie standardowy wymóg stawiany kandydatom ubiegającym się o wiele stanowisk pracy. Coraz częściej jest to jednak zbyt mało, a przyszli pracodawcy poszukują osób biegle władających nie tylko językiem angielskim, ale również drugim językiem obcym.

Aby dać uczniom możliwość studiowania na ciekawych kierunkach, a w przyszłości zwiększyć ich szanse na rynku pracy,  została utworzona klasa językowa, w której nauczyciele duży nacisk kłaść będą na rozwijanie kompetencji językowych z angielskiego i cieszącego się coraz większą popularnością hiszpańskiego.

Oprócz uczestnictwa w zajęciach szkolnych, uczniowie będą uczestniczyć w ciekawych warsztatach, wykładach i ćwiczeniach prowadzonych przez pracowników naukowych z Kierunku Filologia Angielska i Romańska Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego, Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej, spotkaniach z native speakerami oraz poznawać kino hiszpańskie.

Uczniowie klasy językowej będą mieli okazję uczestniczyć w realizacji projektów europejskich tj. Erasmus +, eTwinning i AIESEC w języku angielskim.
Dla młodzieży zostaną zorganizowane wyjazdy do Hiszpanii i kraju anglojęzycznego.

Realizowane innowacje pedagogiczne:

  • Hiszpania i Ameryka Południowa wzdłuż  i wszerz: Hiszpania-Meksyk-Argentyna.
  • Historia i geografia z elementami nauczania dwujęzycznego
  • Realioznastwo krajów anglojęzycznych

Dwa przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:  geografia , język angielski.
Wiodący język obcy: język angielski, drugi język obcy język hiszpański (do wyboru od podstaw lub kontynuacja).

Punktowane przedmioty:

  • język polski
  • matematyka
  • geografia
  • język obcy – najwyższa ocena

Kierunki studiów:

turystyka i rekreacja, geografia, logistyka, zarządzanie turystyką, hotelarstwo, administracji i służby publiczne, filologia angielska, iberystyka, międzynarodowe stosunki gospodarcze, kierunki polityczne i inne.