Kościuszko

17 kwietnia 2024

Młode Głowy

14 grudnia 2023

Srebrna odznaka dla Kościuszki!

1 lutego 2021

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2021”.

Ranking 2021/

 

GRUPA JĘZYKOWA

Znajomość języka angielskiego, przynajmniej w stopniu komunikatywnym, to aktualnie standardowy wymóg stawiany kandydatom ubiegającym się o wiele stanowisk pracy. Coraz częściej jest to jednak zbyt mało, a przyszli pracodawcy poszukują osób biegle władających nie tylko językiem angielskim, ale również drugim językiem obcym.

Aby dać uczniom możliwość studiowania na ciekawych kierunkach, a w przyszłości by zwiększyć ich szanse na rynku pracy,  została utworzona klasa językowa, w której nauczyciele duży nacisk kłaść będą na rozwijanie kompetencji językowych z języka angielskiego i cieszącego się coraz większą popularnością języka hiszpańskiego.

Uczniowie tej klasy biorą udział w ciekawych warsztatach, wykładach i ćwiczeniach prowadzonych przez pracowników naukowych z kierunku Filologia Angielska i Romańska Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego, w spotkaniach z native speakerami oraz absolwentami studiującymi język hiszpański oraz poznają kino hiszpańskie podczas Hiszpańskich Nocy Filmowych.

Uczniowie klasy językowej uczestniczą w realizacji projektów europejskich, tj. Erasmus +, eTwinning i AIESEC w języku angielskim. Dla młodzieży są organizowane wyjazdy do Hiszpanii i krajów anglojęzycznych.

Realizowane innowacje pedagogiczne:

  • Hiszpania i Ameryka Południowa wzdłuż  i wszerz: Hiszpania-Meksyk-Argentyna.
  • Historia i geografia z elementami nauczania dwujęzycznego

Dwa przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:  geografia , język angielski.


Wiodący język obcy: język angielski, drugi język obcy język hiszpański (od podstaw).

Punktowane przedmioty:

  • język polski
  • matematyka
  • geografia
  • język obcy – najwyższa ocena

Kierunki studiów:

turystyka i rekreacja, geografia, logistyka, zarządzanie turystyką, hotelarstwo, administracji i służby publiczne, filologia angielska, iberystyka, międzynarodowe stosunki gospodarcze, kierunki polityczne i inne.