Kościuszko

KONDOLENCJE

15 maja 2024

17 kwietnia 2024

Młode Głowy

14 grudnia 2023

Srebrna odznaka dla Kościuszki!

1 lutego 2021

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2021”.

Ranking 2021/

 

Klasa humanistyczna

Ambicją klasy humanistycznej w naszej Szkole jest ukształtowanie współczesnego twórcy i odbiorcy kultury, człowieka wrażliwego na piękno i humanistyczne wartości. Wreszcie – przygotowanego do kontynuowania humanistycznego kształcenia na atrakcyjnych kierunkach wyższych uczelni.

Co ważne, zajęcia humanistów często odbywają się poza budynkiem Szkoły. Edukacja filmowa prowadzona jest  w kinach regionu, teatralna – w Teatrze Rozrywki w Chorzowie. Nauczyciele, w miarę możliwości, organizują dodatkowe zajęcia w operze, filharmonii i innych salach koncertowych, muzeach regionu; wraz  z uczniami wyjeżdżają do krakowskich i śląskich teatrów. Współpracują z pracownikami kierunków humanistycznych wyższych uczelni, w tym polonistyki Uniwersytetu Śląskiego.

Uczniowie klasy humanistycznej to nie tylko widzowie, nie tylko odbiorcy sztuki, ale i aktywni twórcy, zajmujący się np. fotografią, filmem fabularnym i dokumentalnym, a w przyszłości może nawet prowadzący szkolne studio radiowe czy telewizyjne.

Uczniowie klasy uczestniczą w realizacji projektów edukacyjnych we współpracy z Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach, Instytutem Pamięci Narodowej oraz innymi instytucjami. Efektem tych działań jest udział w obradach Sejmu Dzieci i Młodzieży w Warszawie, Potyczkach Prawnych                    i debatach oksfordzkich. Biorą udział w rozprawach sądowych i projektach edukacyjnych na terenie Muzeum Śląskiego w Katowicach i Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach.  Wyjeżdżają na wycieczki programowe m.in. do Krakowa.

Podczas zajęć pozalekcyjnych przygotowują się do olimpiad przedmiotowych i konkursów.

 

Realizowane innowacje pedagogiczne:

  1. Edukacja medialna.
  2. Politologia z elementami prawa

 

Trzy przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: język polski, historia ,  język angielski.
Wiodący język obcy: język angielski

 

Punktowane przedmioty:

  • język polski
  • matematyka
  • historia
  • język obcy-najwyższa ocena

 

 

Drugi język do wyboru:

język niemiecki (od podstaw lub kontynuacja)
język francuski (od podstaw lub kontynuacja)
język hiszpański (od podstaw lub kontynuacja)
język włoski (od podstaw lub kontynuacja)

 


Kierunki studiów:

 

prawo, psychologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, edytorstwo, kierunki pedagogiczne, historia, administracja, historia sztuki, marketing medialny, archeologia, muzeologia, filologia polska, kierunki artystyczne, stosunki międzynarodowe, doradztwo i coaching i inne.