Kościuszko

Spotkanie dotyczące rekrutacji

30 maja 2023

Jubileusz 100-lecia

27 maja 2022

Srebrna odznaka dla Kościuszki!

1 lutego 2021

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2021”.

Ranking 2021/

 

Klasa ekonomiczno-biznesowa z „grupą skandynawską”

Ze znakomitymi efektami przygotowuje do kontynuowania edukacji na kierunkach kształcących kadry menadżerskie, biznesowe i księgowe.

W ramach zajęć szkolnych uczniowie nie tylko poznają zasady prowadzenia firmy, ale i nabywają praktycznych, ważnych na współczesnym rynku pracy umiejętności w tym zakresie. Rozwijają umiejętności biznesowe, realizują projekty o tematyce ekonomicznej i finansowej. Szkoła kładzie ogromny nacisk na edukację przez uczestnictwo. W związku z tym, uczniowie w ramach Dni Przedsiębiorczości uczestniczą  w warsztatach i praktykach w firmach miasta i regionu. Nabywają praktyczne umiejętności inwestowania na giełdzie uczestnicząc w Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej. Swoją wiedzę ekonomiczną poszerzają biorąc udział w projektach organizowanych przez Narodowy Bank Polski.

W formie zajęć pozalekcyjnych poznają język angielski i niemiecki w biznesie i turystyce. Klasa współpracuje ze Śląską Izbą Doradców Podatkowych oraz z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Uczniowie uczestniczą w wykładach o tematyce ekonomicznej, jak i ogólno geograficznej, prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego, Wyższej Szkoły Biznesu. Szkoła jest partnerem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W ramach tego programu szkoła uczestniczy w specjalnie przygotowanych interaktywnych zajęciach akademickich (online oraz offline), konkursach przygotowanych przez uniwersytet, konferencjach, seminariach oraz wyjazdach studyjnych. Uczniowie mają także możliwość dołączenia do organizacji studenckich i kół naukowych.  

Wprowadzone w klasie ekonomiczno-biznesowej realioznawstwo szwedzkie z elementami języka szwedzkiego stwarza uczniom dodatkowe możliwości skorzystania ze skandynawskich ofert rynku pracy i turystyki.

Uczniowie biorą udział w warsztatach i wykładach prowadzonych przez pracowników naukowych filologii germańskiej Uniwersytetu Śląskiego oraz Goethe Instytutu. W ramach Mobilnego Uniwersytetu Młodzieżowego (projektu Uniwersytetu Humanistów w Uniwersytecie Śląskim) młodzież uczestniczy w zajęciach dydaktycznych z języka niemieckiego, szwedzkiego oraz realioznawstwa krajów skandynawskich.  Uczniowie biorą udział w projekcie autorskim „Skandynawia z Kościuszką”, którego częścią są uroczyste obchody szwedzkiego Dnia Świętej Łucji oraz spotkania warsztatowe z wykładowcami UŚ   o specjalności  szwedzkiej. Klasa współpracuje             z Ambasadą Królestwa Szwecji w Warszawie biorąc udział w spotkaniach z przedstawicielami ambasady (w szkole jak i w jej siedzibie w Warszawie). Uczniowie mają możliwość co roku odwiedzić jeden z krajów niemieckojęzycznych, biorąc udział w wycieczkach objazdowych oraz zwiedzając najpopularniejsze Jarmarki Bożonarodzeniowe. Dla uczniów tej klasy organizowane są również wycieczki do krajów skandynawskich.

 

Realizowana innowacja pedagogiczna:

  1. Język niemiecki w biznesie i turystyce.

Programy autorskie:

  1. Skandynawia jako kulturowe i ekonomiczne mocarstwo, a jednocześnie region harmonijnego rozwoju człowieka i natury.
  2. Ekonomia i biznes.

 

Dwa przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: geografia, drugi przedmiot do wyboru matematyka lub język angielski. 


Wiodący język obcy: język angielski, drugi język język niemiecki (do wyboru: od podstaw lub kontynuacja)

 

Punktowane przedmioty:

  • język polski
  • matematyka
  • geografia
  • język obcy – najwyższa ocena

 

Kierunki studiów:

kierunki ekonomiczne, menadżerskie, finanse, bankowość, rachunkowość, kierunki politechniczne, stosunki międzynarodowe, gospodarowanie nieruchomościami, analityka gospodarcza, turystyka, hotelarstwo i inne.