Kościuszko

Młode Głowy

14 grudnia 2023

Srebrna odznaka dla Kościuszki!

1 lutego 2021

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2021”.

Ranking 2021/

 

Aktualności

Przerwa w nauczaniu stacjonarnym i zakończenie roku klas III

10 kwietnia 2020

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia br. (zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19),
do 26 kwietnia 2020 roku przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty.

Zgodnie z naszą wiedzą ( informacje podane wczoraj przez Pana Ministra) ) kalendarz roku szkolnego nie ulega zmianie.
W związku z powyższym klasy III LO kończą rok szkolny – 24.04.20
Informacje o sposobie przekazywania świadectw podamy w odrębnej wiadomości.

Na podstawie informacji podanych wczoraj przez Pana Ministra informujemy, że egzamin dojrzałości został przesunięty najprawdopodobniej na czerwiec. O jego faktycznej dacie zostaniemy powiadomieni z 3-tygodniowym wyprzedzeniem.

-- Powrót do poprzedniej strony --