Kościuszko

Młode Głowy

14 grudnia 2023

Srebrna odznaka dla Kościuszki!

1 lutego 2021

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2021”.

Ranking 2021/

 

Aktualności

Mysłowicki Budżet Obywatelski

20 września 2019

Bardzo prosimy o oddawanie głosów na projekt Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego, dotyczący zagospodarowania terenów zielonych wokół naszej szkoły – DZIELNICOWE CENTRUM REKREACJI POKOLENIOWEJ.

OPIS PROJEKTU
Koncepcja zagospodarowania Dzielnicowego Centrum Rekreacji Pokoleniowej obejmuje zakres budowy mini parku, siłowni napowietrznych, stolików do gry w szachy i ping-ponga, wykonanie oświetlenia, posadowienie koszy na śmieci i ławek, montaż urządzeń do monitoringu.

UZASADNIENIE PROJEKTU
Dzielnicowe Centrum Rekreacji Pokoleniowej przeznaczone jest dla wszystkich grup wiekowych, ma ono zaspokoić ogromne potrzeby mieszkańców Dzielnicy w zakresie rekreacji i wypoczynku. Niewątpliwie przyczyni się również do poprawy ładu przestrzennego a tym samym do rewitalizacji społeczno-przestrzennej w zdegradowanym obszarze tzw. Rymery.

Głosować można do 23.09. na stronie internetowej:

https://mbo.myslowice.pl/glosowanie.php

Za każdy głos dziękujemy!


-- Powrót do poprzedniej strony --