Kościuszko

Młode Głowy

14 grudnia 2023

Srebrna odznaka dla Kościuszki!

1 lutego 2021

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2021”.

Ranking 2021/

 

Egzamin maturalny

W roku 2023 i 2024 egzamin maturalny w Formule 2023 będzie przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w wymaganiach egzaminacyjnych.

Wszelkie informacja informacje o egzaminach maturalnych znajdują się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.