Kościuszko

Biblioteka i strefa wypoczynku

18 września 2017

Jubileusz to dobra okazja, żeby, mobilizując naszych Absolwentów i Przyjaciół, pomyśleć o tym, by zostawić coś potomnym…Mamy pomysł na przeniesienie biblioteki szkolnej i stworzenie strefy wypoczynku dla młodzieży. Wszelkie środki zgromadzone podczas obchodów przeznaczymy na realizację tego projektu. Zapraszamy do wspÓłpracy! Prosimy o kontakt : jubileusz@kosciuszko.pl

Znak Jakości Szkoły 2016

28 czerwca 2016

 

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach znalazło się na pierwszym miejscu w Mysłowicach, wśród 100 najlepszych liceów w Województwie Śląskim oraz wśród 500 najlepszych Liceów Ogólnokształcących w Polsce, sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016.

Przysługuje mu tytuł „Brązowej Szkoły 2016”.

.

100% zdawalność w Kościuszce!

13 września 2015

Z wielką dumą i radością informujemy, że wszyscy nasi maturzyści zdali maturę!

 Jesteśmy z Was dumni! Gratulujemy!

 

 

Brązowy medal Mistrzostw Polski

4 czerwca 2014

Brązowy medal naszych chłopców w Finale Mistrzostw Polski w Piłce Ręcznej „Licealiada 2014”.

W dniach 1-2 czerwca na hali MOSiR Mysłowice rozegrano finałowe zawody Mistrzostw Polski w Piłce Ręcznej Chłopców „Licealiada 2014”. Nasz zespół zagrał z powodzeniem o III miejsce w turnieju. Drużyna nasza wykazała się ogromną walecznością (rozgrywając 4 mecze w ciągu 2 dni), sprawiając dużo radości licznej grupie zgromadzonych na hali kibiców.

Egzamin maturalny

Druk upoważnienia do odbioru wyników egzaminu maturalnegoDruk upoważnienia

 

Naciskając link zamieszczony poniżej można zobaczyć jak rewelacyjnie nasi maturzyści wypadli na tle województwa i kraju:

Wyniki egzaminu maturalnego i gimnazjalnego 2017

 

 

***

Drodzy uczniowie!
Egzamin maturalny obowiązujący od 2015 roku w nowej formule rozstrzyga, czy maturzysta zdał maturę, oraz ocenia jego umiejętności dla celów rekrutacyjnych w szkołach wyższych. Modyfikacja egzaminu wynika zarówno z nowej podstawy programowej, realizowanej w szkołach ponadgimnazjalnych od 2012 roku, jak i sugestii uczelni, które oczekują od maturzystów poszerzonej wiedzy z dziedziny dotyczącej wybranego kierunku studiów. Sprzyja temu zarówno nauka przynajmniej dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym od drugiej klasy szkoły ponadgimnazjalnej, jak i wprowadzenie obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

 

Zmieniony został także egzamin ustny z języka polskiego. Prezentację zastąpi egzamin ustny, sprawdzający kluczową cechę komunikacji – umiejętność tworzenia spontanicznej wypowiedzi na określony temat, inspirowanej tekstem z zakresu kultury, poprawnej pod względem językowym, logicznym i retorycznym.

 

Wszystkie te zmiany sprawiają, że matura będzie lepiej przygotowywała do cywilizacyjnych wyzwań, dbała o wyższą jakość wykształcenia absolwenta, słowem – stanowiła klucz do sukcesu zawodowego.

 

Zmiany dotyczą nie tylko struktury egzaminu i jego przeprowadzania, ale także rodzaju zadań egzaminacyjnych i sposobu ich oceniania. Informatory o egzaminie maturalnym od 2015 roku zawierają podstawowe zasady przeprowadzania egzaminów z poszczególnych przedmiotów, przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami, sposoby oceniania odpowiedzi oraz informacje o prezentowaniu wyników w procentach i na skali centylowej.

 

Zachęcam Was do uważnej lektury, a zwłaszcza do starannego przeanalizowania wymagań, jakie powinien spełnić maturzysta. Począwszy od matury 2015 roku szczególną uwagę będziemy przykładać do sprawdzania umiejętności korzystania z wiedzy, a także Waszej samodzielności, twórczego działania, rozwiązywania problemów, a nie tylko działania w oparciu o dobrze znane algorytmy.

 

Maturalne zadania są różnorodne i ciekawe poznawczo, kładą nacisk na rozwijanie myślenia naukowego –
stawianie hipotez, ich weryfikację, wyciąganie wniosków, krytyczną analizę tekstu –
nie tylko w języku polskim, ale również w językach obcych, fizyce, filozofii.

 

Jedną z nowości jest przedstawianie wyników egzaminu maturalnego – w części pisemnej – w procentach oraz na
skali centylowej (z wyjątkiem przedmiotów zdawanych w językach obcych), która będzie wskazywać, jaki odsetek zdających uzyskał taki sam lub niższy wynik z danego przedmiotu w skali kraju.

 

Życzę wszystkim maturalnego sukcesu, który nie tylko otwiera drogę na wymarzone studia, ale daje szansę na ciekawą, inspirującą i twórczą pracę.

 

Krystyna Szumilas
Minister Edukacji Narodowej

 

PROCEDURY MATURALNE

Harmonogram egzaminów w 2018 r.

 

Komunikat o przyborach

 

Informacja CALOSC

 

Komunikat o dostosowaniach

 

 Informatory maturalne

 

Informator ogólny

 

http://www.cke.edu.pl/files/file/Matura-2015/Informatory-2015/Informator-Czesc-ogolna.pdf

 

Język polski

 

http://www.cke.edu.pl/files/file/Matura-2015/Informatory-2015/Jezyk-polski.pdf

 

Matematyka

 

http://www.cke.edu.pl/files/file/Matura-2015/Informatory-2015/Matematyka_p.pdf

 

Biologia

 

http://www.cke.edu.pl/files/file/Matura-2015/Informatory-2015/Biologia.pdf

 

Chemia

 

http://www.cke.edu.pl/files/file/Matura-2015/Informatory-2015/Chemia_nowy.pdf

 

Fizyka

 

http://www.cke.edu.pl/files/file/Matura-2015/Informatory-2015/Fizyka.pdf

 

Geografia

 

http://www.cke.edu.pl/files/file/Matura-2015/Informatory-2015/Geografia_29.01.2014.pdf

 

Historia

 

http://www.cke.edu.pl/files/file/Matura-2015/Informatory-2015/Historia.pdf

 

Wiedza o społeczeństwie

 

http://www.cke.edu.pl/images/files/Matura_2015/Wiedza_o_spo%C5%82ecze%C5%84stwie.pdf

 

Informatyka

 

http://www.cke.edu.pl/files/file/Matura-2015/Informatory-2015/Informatyka.pdf

 

Historia sztuki

 

http://www.cke.edu.pl/files/file/Matura-2015/Informatory-2015/Historia-sztuki.pdf

 

Język angielski

 

http://www.cke.edu.pl/files/file/Matura-2015/Informatory-2015/Jezyk-angielski.pdf

 

Język francuski

 

http://www.cke.edu.pl/files/file/Matura-2015/Informatory-2015/Jezyk-francuski.pdf

 

Język niemiecki

 

http://www.cke.edu.pl/files/file/Matura-2015/Informatory-2015/Jezyk-niemiecki.pdf

 

Język rosyjski

 

http://www.cke.edu.pl/files/file/Matura-2015/Informatory-2015/Jezyk-rosyjski.pdf

 

Język hiszpański

 

http://www.cke.edu.pl/files/file/Matura-2015/Informatory-2015/Jezyk-hiszpanski.pdf