Kościuszko

DZIEŃ OTWARTY-zmiana terminu!

14 marca 2019

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY GIMNAZJALISTÓW ORAZ UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ 17 MAJA  OD GODZ. 9:00!

Brązowa odznaka dla Kościuszki!

1 lutego 2019

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mysłowicach jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Brązowej Szkoły 2019”.

 

www.liceum.perspektywy.pl

100% zdawalność w Kościuszce!

1 października 2017

Z wielką dumą i radością informujemy, że wszyscy nasi maturzyści zdali maturę!

 Jesteśmy z Was dumni! Gratulujemy!

 

 

Egzamin maturalny

Druk upoważnienia do odbioru wyników egzaminu maturalnegoDruk upoważnienia

 

Naciskając link zamieszczony poniżej można zobaczyć jak rewelacyjnie nasi maturzyści wypadli na tle województwa i kraju:

Wyniki egzaminu maturalnego i gimnazjalnego 2017

 

 

***

Drodzy uczniowie!
Egzamin maturalny obowiązujący od 2015 roku w nowej formule rozstrzyga, czy maturzysta zdał maturę, oraz ocenia jego umiejętności dla celów rekrutacyjnych w szkołach wyższych. Modyfikacja egzaminu wynika zarówno z nowej podstawy programowej, realizowanej w szkołach ponadgimnazjalnych od 2012 roku, jak i sugestii uczelni, które oczekują od maturzystów poszerzonej wiedzy z dziedziny dotyczącej wybranego kierunku studiów. Sprzyja temu zarówno nauka przynajmniej dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym od drugiej klasy szkoły ponadgimnazjalnej, jak i wprowadzenie obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

 

Zmieniony został także egzamin ustny z języka polskiego. Prezentację zastąpi egzamin ustny, sprawdzający kluczową cechę komunikacji – umiejętność tworzenia spontanicznej wypowiedzi na określony temat, inspirowanej tekstem z zakresu kultury, poprawnej pod względem językowym, logicznym i retorycznym.

 

Wszystkie te zmiany sprawiają, że matura będzie lepiej przygotowywała do cywilizacyjnych wyzwań, dbała o wyższą jakość wykształcenia absolwenta, słowem – stanowiła klucz do sukcesu zawodowego.

 

Zmiany dotyczą nie tylko struktury egzaminu i jego przeprowadzania, ale także rodzaju zadań egzaminacyjnych i sposobu ich oceniania. Informatory o egzaminie maturalnym od 2015 roku zawierają podstawowe zasady przeprowadzania egzaminów z poszczególnych przedmiotów, przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami, sposoby oceniania odpowiedzi oraz informacje o prezentowaniu wyników w procentach i na skali centylowej.

 

Zachęcam Was do uważnej lektury, a zwłaszcza do starannego przeanalizowania wymagań, jakie powinien spełnić maturzysta. Począwszy od matury 2015 roku szczególną uwagę będziemy przykładać do sprawdzania umiejętności korzystania z wiedzy, a także Waszej samodzielności, twórczego działania, rozwiązywania problemów, a nie tylko działania w oparciu o dobrze znane algorytmy.

 

Maturalne zadania są różnorodne i ciekawe poznawczo, kładą nacisk na rozwijanie myślenia naukowego –
stawianie hipotez, ich weryfikację, wyciąganie wniosków, krytyczną analizę tekstu –
nie tylko w języku polskim, ale również w językach obcych, fizyce, filozofii.

 

Jedną z nowości jest przedstawianie wyników egzaminu maturalnego – w części pisemnej – w procentach oraz na
skali centylowej (z wyjątkiem przedmiotów zdawanych w językach obcych), która będzie wskazywać, jaki odsetek zdających uzyskał taki sam lub niższy wynik z danego przedmiotu w skali kraju.

 

Życzę wszystkim maturalnego sukcesu, który nie tylko otwiera drogę na wymarzone studia, ale daje szansę na ciekawą, inspirującą i twórczą pracę.

 

Krystyna Szumilas
Minister Edukacji Narodowej

 

PROCEDURY MATURALNE

Harmonogram egzaminów w 2018 r.

 

Komunikat o przyborach

 

Informacja CALOSC

 

Komunikat o dostosowaniach

 

 Informatory maturalne

 

Informator ogólny

 

http://www.cke.edu.pl/files/file/Matura-2015/Informatory-2015/Informator-Czesc-ogolna.pdf

 

Język polski

 

http://www.cke.edu.pl/files/file/Matura-2015/Informatory-2015/Jezyk-polski.pdf

 

Matematyka

 

http://www.cke.edu.pl/files/file/Matura-2015/Informatory-2015/Matematyka_p.pdf

 

Biologia

 

http://www.cke.edu.pl/files/file/Matura-2015/Informatory-2015/Biologia.pdf

 

Chemia

 

http://www.cke.edu.pl/files/file/Matura-2015/Informatory-2015/Chemia_nowy.pdf

 

Fizyka

 

http://www.cke.edu.pl/files/file/Matura-2015/Informatory-2015/Fizyka.pdf

 

Geografia

 

http://www.cke.edu.pl/files/file/Matura-2015/Informatory-2015/Geografia_29.01.2014.pdf

 

Historia

 

http://www.cke.edu.pl/files/file/Matura-2015/Informatory-2015/Historia.pdf

 

Wiedza o społeczeństwie

 

http://www.cke.edu.pl/images/files/Matura_2015/Wiedza_o_spo%C5%82ecze%C5%84stwie.pdf

 

Informatyka

 

http://www.cke.edu.pl/files/file/Matura-2015/Informatory-2015/Informatyka.pdf

 

Historia sztuki

 

http://www.cke.edu.pl/files/file/Matura-2015/Informatory-2015/Historia-sztuki.pdf

 

Język angielski

 

http://www.cke.edu.pl/files/file/Matura-2015/Informatory-2015/Jezyk-angielski.pdf

 

Język francuski

 

http://www.cke.edu.pl/files/file/Matura-2015/Informatory-2015/Jezyk-francuski.pdf

 

Język niemiecki

 

http://www.cke.edu.pl/files/file/Matura-2015/Informatory-2015/Jezyk-niemiecki.pdf

 

Język rosyjski

 

http://www.cke.edu.pl/files/file/Matura-2015/Informatory-2015/Jezyk-rosyjski.pdf

 

Język hiszpański

 

http://www.cke.edu.pl/files/file/Matura-2015/Informatory-2015/Jezyk-hiszpanski.pdf