Kościuszko

Młode Głowy

14 grudnia 2023

Srebrna odznaka dla Kościuszki!

1 lutego 2021

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2021”.

Ranking 2021/

 

GRUPA MEDIALNO-PRAWNA

Uczniowie naszej Szkoły od lat, z sukcesami, biorą udział w przedsięwzięciach związanych z szeroko rozumianą demokratyzacją społeczeństwa – akcjach społecznych, debatach. Jednocześnie szkoła umożliwia uczniom tej klasy poszerzanie humanistycznych horyzontów, dając podstawy poznawania kultury, kształtując człowieka wrażliwego na piękno i humanistyczne wartości.

Uczniowie biorą udział m.in. w warsztatach rozwijających umiejętności debatowania i w spotkaniach organizowanych w regionalnych i ponadregionalnych instytucjach kultury, np. w kinie, teatrze, muzeum, filharmonii.

Uczniowie klasy humanistycznej to nie tylko widzowie, nie tylko odbiorcy sztuki, ale i aktywni twórcy, zajmujący się, np. fotografią, filmem fabularnym i dokumentalnym

Uczniowie tej klasy, dzięki patronatowi Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, realizują wiele aktywności w zakresie praktyki prawa, są to np. wyjścia do Sądu Okręgowego na rozprawy cywilne i karne, wyjścia do Aresztu Śledczego w Katowicach oraz udział w spotkaniu z prawnikami i sędziami. Realizują też projekty we współpracy z IPN, Muzeum Powstań Śląskich, Muzeum Śląskim w Katowicach oraz innymi instytucjami. Efektem tych działań jest udział w Obradach Sejmu Dzieci i Młodzieży w Warszawie, Potyczkach prawnych i debatach dyskusyjnych.

Podczas zajęć pozalekcyjnych przygotowują się do olimpiad przedmiotowych i konkursów.

 

Realizowana innowacja pedagogiczna: „Edukacja medialna

Trzy przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: język polski, historia,  język angielski.

Punktowane przedmioty:

  • język polski
  • matematyka
  • historia
  • język obcy – najwyższa ocena


Wiodący język obcy: język angielski

Drugi język do wyboru:

język niemiecki (kontynuacja)
język hiszpański (od podstaw)
język włoski (od podstaw)

Kierunki studiów:

prawo, psychologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, edytorstwo, kierunki pedagogiczne, historia, administracja, historia sztuki, marketing medialny, archeologia, muzeologia, filologia polska, kierunki artystyczne, stosunki międzynarodowe, doradztwo i coaching i inne.