Kościuszko

Informacja dla rodziców dot. Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym

29 czerwca 2023

W roku szkolnym 2023/2024 udzielana jest pomoc uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych.

Więcej informacji –TUTAJ–

Jubileusz 100-lecia

27 maja 2022

Srebrna odznaka dla Kościuszki!

1 lutego 2021

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2021”.

Ranking 2021/

 

Klasa medialno-prawna

Klasa medialno-prawna jest odpowiedzią na postulaty włączenia do kształcenia humanistycznego edukacji z dziedziny wiedzy o społeczeństwie. Uczniowie naszej Szkoły od lat, z sukcesami, biorą udział w przedsięwzięciach skoncentrowanych na szeroko rozumianej demokratyzacji społeczeństwa- akcjach społecznych, debatach. Jednocześnie klasa daje możliwość poszerzania humanistycznych horyzontów, dając podstawy poznawania kultury, kształtując człowieka wrażliwego na piękno i humanistyczne wartości.

Zajęcia często odbywają się poza budynkiem Szkoły. Uczniowie biorą udział w warsztatach rozwijających m.in. umiejętności debatowania, a spotkania z kulturą odbywają się w regionalnych i ponadregionalnych instytucjach kultury, takich jak: kina, muzea, teatry, filharmonie.

Uczniowie klasy humanistycznej to nie tylko widzowie, nie tylko odbiorcy sztuki, ale i aktywni twórcy, zajmujący się np. fotografią, filmem fabularnym i dokumentalnym, a w przyszłości może nawet prowadzący szkolne studio radiowe czy telewizyjne.

Uczniowie tej klasy uczestniczą dzięki patronatowi ORA w Katowicach realizują wiele aktywności w zakresie praktyki prawa np. wyjścia do Sądu Okręgowego na rozprawy cywilne i karne, wyjścia do Aresztu Śledczego w Katowicach oraz uczestniczą w spotkaniach z prawnikami i sędziami. Realizują też projekty we współpracy z IPN, , Muzeum Powstań Śląskich, Muzeum Śląskim w Katowicach oraz innymi instytucjami. Efektem tych działań jest udział w Obradach Sejmu Dzieci i Młodzieży w Warszawie, Potyczkach prawnych i debatach dyskusyjnych. Wyjeżdżają również na wycieczki m.in. Do Krakowa, Warszawy, Oświęcimia.

 

Podczas zajęć pozalekcyjnych przygotowują się do olimpiad przedmiotowych i konkursów.

 

Realizowane innowacje pedagogiczne: Edukacja medialna.

Trzy przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: język polski, wiedza o społeczeństwie ,  język angielski.

Punktowane przedmioty:

  • język polski
  • matematyka
  • wiedza o społeczeństwie
  • język obcy – najwyższa ocena


Wiodący język obcy: język angielski

Drugi język do wyboru:

język niemiecki (od podstaw lub kontynuacja)
język francuski (od podstaw lub kontynuacja)
język hiszpański (od podstaw lub kontynuacja)
język włoski (od podstaw lub kontynuacja)

Kierunki studiów:

prawo, psychologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, edytorstwo, kierunki pedagogiczne, historia, administracja, historia sztuki, marketing medialny, archeologia, muzeologia, filologia polska, kierunki artystyczne, stosunki międzynarodowe, doradztwo i coaching i inne.