Kościuszko

Ogłoszenie

4 czerwca 2024

Młode Głowy

14 grudnia 2023

Srebrna odznaka dla Kościuszki!

1 lutego 2021

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2021”.

Ranking 2021/

 

Klasa matematyczno-informatyczna

Matematyka, informatyka i język angielski to obecnie najbardziej pożądane na rynku pracy połączenie. Informatycy, programiści, twórcy stron internetowych bez problemu znajdują dobrze płatną pracę. Każdy, kto chce zrozumieć reguły rządzące otaczającym światem, musi poznać język, w którym te reguły są wyrażone. Tym językiem jest matematyka, wykorzystywana do opisu zjawisk fizycznych i do porozumiewania się z urządzeniami elektronicznymi.

Klasy matematyczno – informatyczne i politechniczne w naszej Szkole mają wieloletnią i chlubną tradycję. Pod okiem doświadczonych nauczycieli, kształcą się w nich młodzi ludzie pełni pasji i zaangażowania, w twórczy sposób podchodzący do nauki.

W tej klasie uczniowie poznają języki programowania oraz algorytmy matematyczne stosowane w informatyce oraz uczą się konfiguracji sieci komputerowych oraz obsługi baz danych

Podczas nauki Szkoła zapewnia dodatkowe zajęcia dla wszystkich uczniów. Wspiera indywidualny rozwój każdego ucznia. Efekty tej wspólnej pracy odzwierciedlają wyniki egzaminu maturalnego z matematyki, zdecydowanie przekraczające średnią w województwie.

Nasi uczniowie od lat uczestniczą w olimpiadach: Olimpiadzie Matematycznej, Olimpiadzie Statystycznej, Olimpiadzie Lingwistyki Matematycznej i konkursach, takich jak: Jagielloński Turniej Matematyczny, Śląski Konkurs Matematyczny, Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur, Matematyka Bez Granic, Lwiątko. Co więcej, odnoszą w tych konkursach sukcesy. Biorą udział w konkursach organizowanych pod patronatem wyższych uczelni – konkurs o Złoty Indeks Politechniki Śląskiej.

W ramach popularyzowania matematyki uczniowie biorą udział w obchodach Święta Liczby Pi, organizowanych przez Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego.

Absolwenci klas matematyczno-informatycznych i politechnicznych zdobytą w Szkole wiedzę i nabyte umiejętności wykorzystują, studiując na najlepszych uczelniach w kraju i za granicą. Wracając do Szkoły, czasem nawet po wielu latach, doceniają wpływ, jaki na nich wywarła.

Realizowana innowacja pedagogiczna: 

  • Podstawy automatyki i robotyki.

 

Trzy przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: matematyka, informatyka, język angielski.

 

Wiodący język obcy: język angielski

 

Punktowane przedmioty:

  • język polski
  • matematyka
  • informatyka
  • język obcy – najwyższa ocena

 

Drugi język do wyboru:

język niemiecki (od podstaw lub kontynuacja)

język francuski (od podstaw lub kontynuacja)

język hiszpański (od podstaw lub kontynuacja)

język włoski (od podstaw lub kontynuacja)

 


Kierunki studiów:

 

informatyka, automatyka, robotyka, elektronika, mechanika, mechatronika, energetyka, budownictwo, architektura, lotnictwo lub inne kierunki politechniczne, kierunki ekonomiczne: marketing, zarządzanie, bankowość, finanse, międzynarodowe stosunki gospodarcze, gospodarka i administracja publiczna i inne.