Kościuszko

17 kwietnia 2024

Młode Głowy

14 grudnia 2023

Srebrna odznaka dla Kościuszki!

1 lutego 2021

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2021”.

Ranking 2021/

 

GRUPA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA

Od wielu lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W dużej mierze wynika to z faktu, że oprócz uczestnictwa w szkolnych lekcjach, uczniowie biorą udział w atrakcyjnych wykładach i zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, w warsztatach z biologii i chemii w Pałacu Młodzieży w Katowicach, w zajęciach laboratoryjnych z chemii.

Dla młodzieży organizowane są wycieczki przedmiotowe i wyjazdowe warsztaty ekologiczne. Uczniowie angażują się w szkolną edukację zdrowotną i działania profilaktyczne, takie jak: Światowy Dzień Walki z AIDS, Szkolny Tydzień Zdrowia, Światowy Dzień bez Papierosa. Realizują programy edukacyjne: Szkoła promująca zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, Podstępne WZW, Wybierz Życie.

W ramach działań ekologicznych młodzież bierze udział w akcji Sprzątanie Świata, w segregacji śmieci, w zbiórce zużytych baterii, karmy dla bezdomnych zwierząt.

Uczniowie klasy biologiczno-chemicznej osiągają wysokie wyniki egzaminów maturalnych z biologii i chemii. Są one wyższe od średnich wyników w województwie i kraju. Daje im to możliwość ubiegania się o indeks wielu prestiżowych uczelni przede wszystkim medycznych.

 

Dwa przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia


Wiodący język obcy: język angielski

Punktowane przedmioty:

  • język polski
  • matematyka
  • biologia
  • chemia

Drugi język do wyboru:

język niemiecki (kontynuacja)
język hiszpański (od podstaw)
język włoski (od podstaw)

 

Kierunki studiów: biotechnologia, chemia, biologia, fizjoterapia, kierunki medyczne, ratownictwo medyczne, inżynieria środowiska, inżynieria genetyczna, farmacja, stomatologia, biochemia, technologia chemiczna, technologia żywności i żywienia człowieka, leśnictwo, psychologia, kierunki politechniczne i inne.