Kościuszko

NPRCz

5 stycznia 2022

Szczepienia przeciw COVID-19

26 sierpnia 2021

Informujemy, że w zakładkach UCZEŃ i RODZIC znajdują się informacje dotyczące szczepień przeciw COVID-19

Srebrna odznaka dla Kościuszki!

1 lutego 2021

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2021”.

Ranking 2021/

 

Zróbmy to dla siebie i dla innych!

22 stycznia 2021

Matura 2020

18 sierpnia 2020

rekrutacja-lo-backup

poli
Klasa społeczna z zastosowaniem informatyki w logistyce i bezpieczeństwie
Trzy przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: informatyka, geografiado wyboru wiedza o społeczeństwie lub język angielski
Wiodący język obcy: język angielski
Punktowane przedmioty:
 • Język Polski
 • Język Angielski
 • Geografia
 • Wiedza o społeczeństwie
Drugi język do wyboru:

język niemiecki (od podstaw lub kontynuacja)
język francuski (od podstaw)
język hiszpański (od podstaw)
język włoski (od podstaw)
język rosyjski (od podstaw)

 

Kierunki studiów:

politechniczne, ekonomiczne, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, transport i logistyka, administracja i służby publiczne, służby graniczne i inne.

poli
Klasa Politechniczna

Trzy przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: matematyka, fizyka do wyboru informatyka lub język angielski
Wiodący język obcy: język angielski

Punktowane przedmioty:
 • Język Polski
 • Matematyka
 • Informatyka
 • Język obcy obowiązkowy
  w gimnazjum
Drugi język do wyboru:

język niemiecki (od podstaw lub kontynuacja)
język francuski (od podstaw)
język hiszpański (od podstaw)
język włoski (od podstaw)
język rosyjski (od podstaw)

 

Kierunki studiów:

informatyka, elektronika i telekomunikacja, mechanika, mechatronika, energetyka, automatyka i robotyka, budownictwo, architektura, lotnictwo lub inne kierunki politechniczne, kierunki ekonomiczne: marketing, zarządzanie, bankowość, finanse, międzynarodowe stosunki gospodarcze, gospodarka i administracja publiczna i inne.

biolchem
Klasa Biologiczno-Chemiczna
Trzy przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia
do wyboru matematyka lub język angielski
Wiodący język obcy: język angielski
Punktowane przedmioty:
 • Język Polski
 • Biologia
 • Chemia
 • Język obcy obowiązkowy
  w gimnazjum
Drugi język do wyboru:

język niemiecki (od podstaw lub kontynuacja)
język francuski (od podstaw)
język hiszpański (od podstaw)
język włoski (od podstaw)
język rosyjski (od podstaw)

 

Kierunki studiów:

biotechnologia, chemia, biologia, fizjoterapia, kierunki medyczne, ratownictwo medyczne, inżynieria środowiska, inżynieria genetyczna, farmacja, stomatologia, biochemia, technologia chemiczna, technologia żywności i żywienia człowieka, leśnictwo, psychologia, kierunki politechniczne i inne.

biolchem
Klasa Biologiczno-Chemiczna
Dwa przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia
Wiodący język obcy: język angielski
Punktowane przedmioty:
 • Język Polski
 • Biologia
 • Chemia
 • Język obcy obowiązkowy
  w gimnazjum
Drugi język do wyboru:

język niemiecki (od podstaw lub kontynuacja)
język francuski (od podstaw)
język hiszpański (od podstaw)
język włoski (od podstaw)
język rosyjski (od podstaw)

 

Kierunki studiów:

biotechnologia, chemia, biologia, fizjoterapia, kierunki medyczne, ratownictwo medyczne, inżynieria środowiska, inżynieria genetyczna, farmacja, stomatologia, biochemia, technologia chemiczna, technologia żywności i żywienia człowieka, leśnictwo, psychologia, kierunki politechniczne i inne.

hum
Klasa Dziennikarsko-Prawna
Trzy przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: język polski, historia
do wyboru wiedza o społeczeństwie lub język angielski
Wiodący język obcy: język angielski
Punktowane przedmioty:
 • Język Polski
 • Historia
 • WOS
 • Język obcy obowiązkowy
  w gimnazjum
Drugi język do wyboru:

język niemiecki (od podstaw lub kontynuacja)
język francuski (od podstaw)
język hiszpański (od podstaw)
język włoski (od podstaw)
język rosyjski (od podstaw)

 

Kierunki studiów:

prawo, psychologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna , edytorstwo, kierunki pedagogiczne, historia administracja, historia sztuki, marketing medialny, archeologia, muzeologia filologia polska, kierunki artystyczne, stosunki międzynarodowe, doradztwo i coaching i inne.

biz_skan
Klasa Biznesowo-Ekonomiczna z „Grupą skandynawską”

Dwa przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym geografia, do wyboru matematyka lub język angielskiUczniowie uczestniczą w zajęciach „Grupy skandynawskiej” realizującej realioznawstwo szwedzkie z elementami języka szwedzkiego
Wiodący język obcy: język angielski drugim językiem obcym język niemiecki

Punktowane przedmioty:
 • Język Polski
 • Geografia
 • WOS
 • Język obcy obowiązkowy w gimnazjum
Kierunki studiów:

Kierunki ekonomiczne, finanse, bankowość, rachunkowość, stosunki międzynarodowe, gospodarowanie nieruchomościami , analityka gospodarcza, turystyka, hotelarstwo, skandynawistyka, kierunki politechniczne i inne.

Terminy

 

Termin Wydarzenie
Od 11 maja do24 czerwca 2015 r.do godz. 12.00 Składanie wniosków, wraz z dokumentami określonymi w ustawie o systemie oświaty, do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży.
Od 26 czerwca do 30 czerwca 2015 r. do godz. 15.00 Kandydat dostarcza do wybranych szkół ponadgimnazjalnych wymagane dokumenty
3 lipca 2015r. godz.10.00 Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły z podziałem na oddziały.
Do 7 lipca 2015r. do godz.10.00 Termin potwierdzenia przez kandydatów woli uczęszczania do szkoły.
8 lipca 2015r. godz. 9.00 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły
Od 8 lipca do 31 sierpnia 2015 Jeżeli szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami, przeprowadzane jest postępowanie uzupełniające

Dokumenty

 

Nazwa Dokumentu Link
Postępowanie Rekrutacyjne do Liceum na rok szkolny 2015/2016 Kliknij Tutaj Aby Pobrać
Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów składania dokumentów i terminów rekrutacji uczniów Kliknij Tutaj Aby Pobrać