Kościuszko

Informacja dla rodziców dot. Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym

29 czerwca 2023

W roku szkolnym 2023/2024 udzielana jest pomoc uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych.

Więcej informacji –TUTAJ–

Jubileusz 100-lecia

27 maja 2022

Srebrna odznaka dla Kościuszki!

1 lutego 2021

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2021”.

Ranking 2021/

 

Klasa psychologiczno – społeczna

To nowość w naszej Szkole i odpowiedź na rosnące w kraju i na świecie zapotrzebowanie na terapeutów i specjalistów z dziedziny psychologii, pedagogiki. To również wymarzony profil dla humanistów, osób, które interesują się zagadnieniami związanymi z psychiką, są empatyczne, chcących i potrafiących współpracować zarówno w małej, jak i większej grupie, otwartych na zmiany i kreatywnych.

Uczniowie tej klasy, pracując głównie metodą warsztatową pod opieką profesjonalisty, będą mieli możliwość od podstaw zgłębić tajniki ludzkiego wnętrza, od strony praktycznej poznać zawód pedagoga i psychologa oraz doskonalić umiejętności interpersonalne.

Głównym celem realizowanych w klasie zajęć specjalistycznych jest wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii ogólnej, komunikacji interpersonalnej oraz rozwijanie postawy twórczego wykorzystania nabytych kompetencji w dalszej ścieżce edukacyjno-zawodowej. Zajęcia     z założenia mają nie tylko pozwolić uczniom zrozumieć, dlaczego ludzie zachowują się w taki, a nie inny sposób, lecz także pomóc lepiej zrozumieć samego siebie i swoje reakcje na zachowanie innych ludzi. Dzięki zajęciom uczniowie dowiedzą się, jak przebiegają związki między mózgiem                a ciałem, jak poprawić umiejętność uczenia się i zapamiętywania, a także, jak poradzić sobie ze stresem – tym nadmiernie obciążającym. Zajęcia sprzyjają rozwijaniu myślenia krytycznego, odsłaniają zachowania ludzi i zwierząt wg schematu: opisywanie, wyjaśnianie, przewidywanie                   i oddziaływanie.

Klasa psychologiczna przygotuje uczniów do kontynuowania edukacji na interesujących i dających perspektywę zatrudnienia kierunkach studiów.