Kościuszko

Spotkanie dotyczące rekrutacji

30 maja 2023

Jubileusz 100-lecia

27 maja 2022

Srebrna odznaka dla Kościuszki!

1 lutego 2021

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2021”.

Ranking 2021/

 

Kalendarz roku szkolnego

 

TERMINARZ ROK SZKOLNY 2022/2023

 

Klasyfikacja śródroczna

 

20.12.2022r.- (wtorek) termin wystawienia ocen śródrocznych klasy I – IV LO

21.12.2022r.- (środa) konferencja klasyfikacyjna śródroczna

9.01.2023r.- (poniedziałek) zebranie z rodzicami

 

Klasyfikacja roczna- Terminarz wystawiania ocen

dla klas IV LO zgodnie ze Statutem

 

31.03.2023 r. – (piątek) propozycja ocen końcowych dla klas IV LO, wpisanie do dziennika elektronicznego (co najmniej 15 dni roboczych przed zakończeniem roku szkolnego)

03.04.2023 r. – (poniedziałek) zebranie rodziców (co najmniej 14 dni roboczych przed końcem roku szkolnego)

04.04 – 07.04.2023 r. – składanie wniosków o podwyższenie proponowanej oceny rocznej (4 dni robocze)

do 12.04.2023 r. – (środa) dyrektor wyznacza termin egzaminu podwyższającego ocenę – ma 2 dni robocze po wpłynięciu wniosku

12.04. – 17.04. 2023 r. – terminy egzaminów podwyższających proponowaną ocenę roczną

do 27.04.2023 r. (czwartek) – egzaminy klasyfikacyjne (wg ustawy przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych)

24.04.2023 r. – (poniedziałek) wystawienie ostatecznych ocen rocznych w klasach IV LO (nie później niż w dniu roboczym poprzedzającym klasyfikację roczną)

25.04.2023r. – (wtorek) roczna konferencja klasyfikacja klas IV LO

28.04.2023r. – (piątek) zakończenie roku szkolnego klasy IV LO

 

Klasyfikacja roczna – Terminarz wystawiania ocen

dla klas I, II, III LO zgodnie ze Statutem

 

26.05.2023 r. – (piątek) propozycja ocen rocznych dla klas: I, II, III klasy LO , wpisanie do dziennika elektronicznego

29.05.2023 r. – (poniedziałek) zebranie z Rodzicami klas:  I, II, III – proponowane oceny (14 dni przed końcem roku szkolnego)

30.05.2023 r. – 02.06.2023 r. – składanie wniosków klas I, II, III klasy LO o podwyższenie proponowanej oceny rocznej (4 dni robocze)

do 06.06.2023 r. – (wtorek) dyrektor wyznacza termin egzaminu podwyższającego (ma 2 dni robocze od wpłynięcia wniosku)

06.06.-13.06.2023 r. egzaminy podwyższające proponowaną ocenę roczną

do 22.06.2023 r. (czwartek) egzaminy klasyfikacyjne (wg ustawy przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych)

19.06.2023 r.- (poniedziałek) ostateczny termin wystawienia ocen (nie później niż w dniu poprzedzającym klasyfikację roczną)

20.06.2023 r. – (wtorek) konferencja klasyfikacyjna roczna

23.06.2023 r. – (piątek) zakończenie roku szkolnego

 

Zebrania i konsultacje z rodzicami

 

12.09.2022r.- (poniedziałek) zebranie z rodzicami wybory oddziałowych Rad Rodziców i zebranie szkolnej Rady Rodziców, 

07.11.2022r. – (poniedziałek) konsultacje z rodzicami

9.01.2023 r.(poniedziałek) zebranie z rodzicami – Rada Rodziców LO

03.04.2023 r. – (poniedziałek) zebranie z rodzicami klas IV, proponowane oceny dla klas IV (co najmniej 14 dni przed końcem roku szkolnego), klasy I, II, III – konsultacje 

29.05.2023 r. – (poniedziałek) zebranie z rodzicami (propozycja ocen rocznych) – Rada Rodziców LO

 

Ferie i święta

 

23.12.2022 r. – 31.12.2022 r. – zimowa przerwa świąteczna

16.01.2023 r. – 29.01.2023 r. – ferie zimowe

06.04.2023 r. – 11.04.2023 r. – wiosenna przerwa świąteczna

 

 

Inne uroczystości szkolne

 

06.09.2022 r. – (wtorek) Narodowe Czytanie

18.09.2022 r. – (niedziela) Narodowy Dzień Sportu (organizacja w szkole 16.09.2022r.)

wrzesień 2022 r. – Dni adaptacyjne

07-08.10.2022 r. – (piątek, sobota) Jubileusz 100-lecia Szkoły

06.12.2022 r. – (wtorek) Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

08.12.2022 r. (czwartek) Święto Łucji

22.12.2022 r. – (czwartek) Wigilie klasowe

07.02.2023 r. Dzień Bezpiecznego Internetu

luty 2023 r. – wycieczka narciarska

marzec 2023 r. Wiosenne Warsztaty Maturalne

04.04.2023 r. – (wtorek) Dzień Patrona Szkoły

22.04.2023 r. – (sobota) Międzynarodowy Dzień Ziemi

kwiecień 2023 r. – Tydzień Zdrowia

02.05.2023 r. – (wtorek) Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

02.06.2023 r. – (piątek) Dzień Sportu i Rekreacji

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

17.10.2022 r. – (poniedziałek) dzień wolny od zajęć dydaktycznych (za sobotę  8.10.2022r.)

31.10.2022 r. – (poniedziałek) dzień wolny od zajęć dydaktycznych

28.04.2023 r. – (piątek) zakończenie roku klas IV – dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas I, II, III

02.05.2023 r. – (poniedziałek) po Święcie Pracy

4, 5, 8, 9.05.2023 r. – (czwartek, piątek, poniedziałek, wtorek)egzaminy maturalne, dni wolne od zajęć dydaktycznych dla klas I, II, III

9.06.2023 r. – (piątek) po Bożym Ciele