Kościuszko

Bezpieczne wakacje

30 czerwca 2022

Jubileusz 100-lecia

27 maja 2022

Srebrna odznaka dla Kościuszki!

1 lutego 2021

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2021”.

Ranking 2021/

 

Kalendarz roku szkolnego

TERMINARZ ROK SZKOLNY 2021/2022

Klasyfikacja śródroczna

20.12.2021r.- (poniedziałek) termin wystawienia ocen śródrocznych klasy I – III LO

21.12.2021r.- (wtorek) konferencja klasyfikacyjna śródroczna

10.01.2022r.- (poniedziałek) zebranie z rodzicami

Klasyfikacja roczna- Terminarz wystawiania ocen

dla klas III LO (liceum trzyletnie) zgodnie ze Statutem

01.04.2022 r.- (piątek) propozycja ocen końcowych dla klas III LO po gimnazjum, wpisanie do dziennika elektronicznego (co najmniej 15 dni roboczych przed zakończeniem roku szkolnego)

04.04.2022 r. –(poniedziałek) zebranie rodziców (co najmniej 14 dni roboczych przed końcem roku szkolnego)

05.04 – 08.04.2022 r.- składanie wniosków o podwyższenie proponowanej oceny rocznej ( 4 dni robocze )

do 12.04.2022 r. – (wtorek) dyrektor wyznacza termin egzaminu podwyższającego ocenę – ma 2 dni robocze po wpłynięciu wniosku

12.04. – 21.04. 2022 r. – terminy egzaminów podwyższających proponowaną ocenę roczną

do 28.04.2022 r. (czwartek) – egzaminy klasyfikacyjne (wg ustawy przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych)

25.04.2022 r.- (poniedziałek) wystawienie ostatecznych ocen rocznych w klasach III LO ( nie później niż w dniu roboczym poprzedzającym klasyfikację roczną)

26.04.2022r.- (wtorek) roczna konferencja klasyfikacja klas III LO

29.04.2022r.-(piątek) zakończenie roku szkolnego klasy III LO

Klasyfikacja roczna- Terminarz wystawiania ocen

dla klas I, II, III LO (liceum czteroletnie) zgodnie ze Statutem

27.05.2022 r. – (piątek) propozycja ocen rocznych dla klas: I, II, III klasy LO , wpisanie do dziennika elektronicznego

30.05.2022 r. – (poniedziałek) zebranie z Rodzicami klas:  I, II, III – proponowane oceny ( 14 dni przed końcem roku szkolnego)

31.05.2022 r. – 03.06.2022 r. – składanie wniosków klas I, II, III klasy LO o podwyższenie proponowanej oceny rocznej (4 dni robocze)

do 07.06.2022 r. – (wtorek) dyrektor wyznacza termin egzaminu podwyższającego (ma 2 dni robocze od wpłynięcia wniosku

07.06.-10.06.2022 r. egzaminy podwyższające proponowaną ocenę roczną

do 23.06.2022 r. (czwartek) egzaminy klasyfikacyjne ( wg ustawy przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych)

20.06.2022 r.- (poniedziałek) ostateczny termin wystawienia ocen ( nie później niż w dniu poprzedzającym klasyfikację roczną)

21.06.2022 r. – (wtorek) konferencja klasyfikacyjna roczna

24.06.2022 r. – (piątek) zakończenie roku szkolnego

Zebrania i konsultacje z rodzicami

06.09.2021r.- (poniedziałek) zebranie z rodzicami wybory oddziałowych Rad Rodziców i zebranie szkolnej Rady Rodziców, Statut

08.11.2021r. – (poniedziałek) zebranie z rodzicami – Rada Rodziców LO

10.01.2022 r.(poniedziałek) zebranie z rodzicami – Rada Rodziców LO

04.04.2022 r. – (poniedziałek) zebranie z rodzicami (wszystkie klasy czteroletniego liceum, klasy III trzyletniego liceum proponowane oceny (co najmniej 14 dni przed końcem roku szkolnego)

30.05.2022 r. – (poniedziałek) zebranie z rodzicami (propozycja ocen rocznych )- Rada Rodziców LO

Ferie i święta

23.12.2021 r. – 31.12.2021 r. – zimowa przerwa świąteczna

14.02.2022 r. – 27.02.2022 r. – ferie zimowe

14.04.2022 r. – 19.04.2022 r. – wiosenna przerwa świąteczna

Inne uroczystości szkolne

01 – 08.09.2021 r. – Tydzień Informacyjny o Szczepieniach

11.09.2021 r. – (sobota) Narodowy Dzień Sportu

wrzesień 2021 r. – Dni adaptacyjne

05.10.2021 r. – (wtorek) Kościuszkowski Festiwal Nauki

09.12.2021 r. (czwartek) Święto Łucji

22.12.2021 r. – (środa) Wigilie klasowe

luty 2022 r. wycieczka narciarska

marzec 2022 r. Wiosenne Warsztaty Maturalne

04.04.2022 r. – (poniedziałek) Dzień Patrona Szkoły

22.04.2022 r. – (piątek) Międzynarodowy Dzień Ziemi

– Tydzień Zdrowia

02.05.2021 r. – (poniedziałek) Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

15.05.2022 r. – (niedziela) Międzynarodowy Dzień Rodziny

27.05.2022 r. – (piątek) Dzień Otwarty lub 22.04.2022 r. (piątek)

01.06.2022 r. – (wtorek) Dzień Sportu i Rekreacji

Wolne dni – propozycja dni wolnych od zajęć dydaktycznych

15.10.2021 r. – (piątek) po Dniu Nauczyciela

12.11.2021 r. – (piątek) po Narodowym Święcie Niepodległości

07.01.2022 r. – (piątek) po Święcie Trzech Króli

29.04.2022r. – (piątek) zakończenie roku klas III (po gimnazjum)- dla klas I,II, III (po podstawówce)

02.05.2022 r. – (poniedziałek) po Święcie Pracy

4, 5, 6, 9.05.2022 r. – (środa, czwartek, piątek, poniedziałek)egzaminy maturalne, dni wolne dla klas I,II, III ( po podstawówce)

17.06.2022 r. – (piątek) (po Bożym Ciele)