Kościuszko

17 kwietnia 2024

Młode Głowy

14 grudnia 2023

Srebrna odznaka dla Kościuszki!

1 lutego 2021

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2021”.

Ranking 2021/

 

Kalendarz roku szkolnego

 

TERMINARZ ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Klasyfikacja śródroczna

 

20.12.2023r. – (środa) termin wystawienia ocen śródrocznych klasy I – IV LO

21.12.2023r. – (czwartek) konferencja klasyfikacyjna śródroczna

8.01.2024r. – (poniedziałek) zebranie z rodzicami

 

Klasyfikacja roczna  Terminarz wystawiania ocen

dla klas IV LO zgodnie ze Statutem

 

05.04.2024r. – (piątek) propozycja ocen końcowych dla klas IV LO, wpisanie do dziennika elektronicznego (co najmniej 15 dni roboczych przed zakończeniem roku szkolnego)

08.04.2024r. – (poniedziałek) zebranie rodziców (co najmniej 14 dni roboczych przed końcem roku szkolnego)

09.04 – 12.04.2024r. – składanie wniosków o podwyższenie proponowanej oceny rocznej (4 dni robocze)

do 16.04.2024r. – (wtorek) dyrektor wyznacza termin egzaminu podwyższającego ocenę – ma 2 dni robocze po wpłynięciu wniosku

16.04 – 18.04.2024r. terminy egzaminów podwyższających proponowaną ocenę roczną

do 25.04.2024r. (czwartek) egzaminy klasyfikacyjne (wg ustawy przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych)

19.04.2024r. – (piątek) wystawienie ostatecznych ocen rocznych w klasach IV LO (nie później niż w dniu roboczym poprzedzającym klasyfikację roczną)

22.04.2024r. – (poniedziałek) roczna konferencja klasyfikacja klas IV LO

26.04.2024r. – (piątek) zakończenie roku szkolnego klasy IV LO

 

Klasyfikacja roczna – Terminarz wystawiania ocen

dla klas I, II, III LO zgodnie ze Statutem

 

29.05.2024r. – (środa) propozycja ocen rocznych dla klas: I, II, III klasy LO, wpisanie do dziennika elektronicznego

03.06.2024r. – (poniedziałek) zebranie z Rodzicami klas:  I, II, III – proponowane oceny (14 dni przed końcem roku szkolnego)

04.06 – 07.06.2024r. składanie wniosków klas I, II, III klasy LO o podwyższenie proponowanej oceny rocznej (4 dni robocze)

do 11.06.2024r. (wtorek) dyrektor wyznacza termin egzaminu podwyższającego (ma 2 dni robocze od wpłynięcia wniosku)

11.06 – 13.06.2024r.  egzaminy podwyższające proponowaną ocenę roczną

do 20.06.2024r. (czwartek) egzaminy klasyfikacyjne (wg ustawy przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych)

14.06.2024r. – (piątek) ostateczny termin wystawienia ocen (nie później niż w dniu poprzedzającym klasyfikację roczną)

17.06.2024r. – (poniedziałek) konferencja klasyfikacyjna roczna

21.06.2024r. – (piątek) zakończenie roku szkolnego

 

Zebrania i konsultacje z rodzicami

 

11.09.2023r. – (poniedziałek) zebranie z rodzicami wybory oddziałowych Rad Rodziców i zebranie szkolnej Rady Rodziców, 

06.11.2023r. (poniedziałek) konsultacje z rodzicami

8.01.2024r. (poniedziałek) zebranie z rodzicami – Rada Rodziców LO

08.04.2024r. – (poniedziałek) zebranie z rodzicami klas IV, proponowane oceny dla klas IV (co najmniej 14 dni przed końcem roku szkolnego), klasy I, II, III – konsultacje 

03.06.2024r. – (poniedziałek) zebranie z rodzicami (propozycja ocen rocznych) – Rada Rodziców LO

 

Ferie i święta

 

23.12.2023r. – 31.12.2023r. – zimowa przerwa świąteczna

29.01.2024r. – 11.02.2024r. – ferie zimowe

28.03.2024r. – 02.04.2024r. – wiosenna przerwa świąteczna

 

Inne uroczystości szkolne

 

09.09.2023r. (sobota) Narodowe Czytanie (organizacja w szkole – 11.09.2023)

17.09.2023r. – (niedziela) Narodowy Dzień Sportu (organizacja w szkole 18.09.2023r. – poniedziałek)

wrzesień 2023r. – Dni adaptacyjne

05.12.2023r. (wtorek) Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

11.12.2023r.  (poniedziałek) Święto Łucji

22.12.2023r. (piątek) Wigilie klasowe

06.02.2024r.  Dzień Bezpiecznego Internetu (obchody w szkole 13.02.2024r. – wtorek)

luty 2024r. wycieczka narciarska

marzec 2024r. – Wiosenne Warsztaty Maturalne

04.04.2024r. (czwartek) Dzień Patrona Szkoły

22.04.2024r. – (poniedziałek) Międzynarodowy Dzień Ziemi

kwiecień 2024r. – Tydzień Zdrowia

02.05.2024r. (czwartek) Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

24.05.2024r. – (piątek) Dzień Otwarty

04.06.2024r. – (wtorek) Dzień Sportu i Rekreacji

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

26.04.2024r. – (piątek) zakończenie roku klas IV – dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas I, II, III

02.05.2024r. (czwartek) po Święcie Pracy

6,7,8,9,10,13.05.2024r. – (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, poniedziałek)egzaminy maturalne, dni wolne od zajęć dydaktycznych dla klas I, II, III

31.05.2024r. – (piątek) po Bożym Ciele