Kościuszko

Informacja dla rodziców dot. Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym

29 czerwca 2023

W roku szkolnym 2023/2024 udzielana jest pomoc uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych.

Więcej informacji –TUTAJ–

Jubileusz 100-lecia

27 maja 2022

Srebrna odznaka dla Kościuszki!

1 lutego 2021

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2021”.

Ranking 2021/

 

Aktualności

(U)WAŻNOŚCI

4 listopada 2022

Na spotkaniu z panią Patrycją Dzierkacz klasy 4d oraz, częściowo, 4b i 4c rozmawiały/słuchały/rozmyślały o gombrowiczowskim „upupianiu” i o obliczach czytelnictwa; także o niechęci do archaizmów w pamiętnikach Chryzostoma Paska i o popularnych wśród młodzieży gatunkach literackich.

-- Powrót do poprzedniej strony --