Kościuszko

Informacja dla rodziców dot. Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym

29 czerwca 2023

W roku szkolnym 2023/2024 udzielana jest pomoc uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych.

Więcej informacji –TUTAJ–

Jubileusz 100-lecia

27 maja 2022

Srebrna odznaka dla Kościuszki!

1 lutego 2021

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2021”.

Ranking 2021/

 

Aktualności

Trwa rekrutacja do klas pierwszych

20 lipca 2023

Przypominamy że:

Uczniowie, którzy po otrzymaniu informacji, że zostali zakwalifikowani do naszej szkoły, zobowiązani są do przyniesienia do 25 lipca wraz z oryginałami dokumentów wypełnionego i podpisanego kwestionariusza informacyjnego oraz 2 zdjęć legitymacyjnych oraz karty zdrowia.

SEKRETARIAT CZYNNY JEST OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OD 7:00-15:00

Kwestionariusz można pobrać poniżej:

Załącznik naborowy

Poniżej znajduje się PODANIE O PRZYJĘCIE DO KLASY – wypełniają tylko kandydaci, którzy NIE DOSTALI SIĘ DO ILO!

Podanie o przyjęcie do klasy

 

-- Powrót do poprzedniej strony --