Kościuszko

Młode Głowy

14 grudnia 2023

Srebrna odznaka dla Kościuszki!

1 lutego 2021

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2021”.

Ranking 2021/

 

Aktualności

Otwarta firma

17 listopada 2016

Jak co roku nasza szkoła uczestniczy w programach organizowanych przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Dziś do naszej szkoły zawitał przedstawiciel firmy Metlife Pan Kamil Wiśniewski, który poprowadził zajęcia warsztatowe dla uczniów klas pierwszych. Uczestnicy zajęć dowiedzieli się jakie predyspozycje osobowe powinien posiadać przyszły pracownik. Uczestnicy w formie pracy w grupach sami dobierali predyspozycje do wybranych zawodów. Zajęcia miały także na celu uświadomienie młodym ludziom jakie są ich mocne i słabe strony. Warsztaty wskazały im formy doskonalenia swoich cech personalnych.

Poprzez uświadomienie swoich silnych stron uczniowie mogą bardziej świadomie wybrać przyszły kierunek studiów a także przyszłą ścieżkę kariery zawodowej.

 


-- Powrót do poprzedniej strony --