Kościuszko

Ogłoszenie

4 czerwca 2024

Młode Głowy

14 grudnia 2023

Srebrna odznaka dla Kościuszki!

1 lutego 2021

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2021”.

Ranking 2021/

 

Aktualności

LIST OTWARTY RADY PEDAGOGICZNEJ I LO

23 kwietnia 2022

Mysłowice, 23 kwietnia 2022 roku

 

List otwarty Rady Pedagogicznej I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki dotyczący nierozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora

 

Jako organ Szkoły i jeden z podmiotów Kościuszkowskiej Społeczności chcemy wyrazić głębokie zaniepokojenie faktem nierozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora I LO w Mysłowicach. Mamy poczucie niesprawiedliwości w obliczu tego wydarzenia.

 

Pani Dorota Konieczny-Simela jest dyrektorem Szkoły od 2016 roku. Jej postawa, pełna zaangażowania, wysokich, lecz adekwatnych do zajmowanego stanowiska wymagań i pragmatycznego wizjonerstwa, zasłużyła na głębokie wyrazy uznania z naszej strony, ze strony rodziców, uczniów, absolwentów, władz oświatowych i samorządowych.

 

Dzięki kompetencjom interpersonalnym i wysokiej kulturze osobistej potrafiła przez cały ten czas inspirować, motywować i wspierać ponad 40 osobowe Grono Pedagogiczne, co w konsekwencji przełożyło się na stworzenie warunków do podejmowania wielu inicjatyw podnoszących jakość pracy Szkoły. Niedocenienie Jej osoby oznacza niedocenienie sukcesów prowadzonej przez Nią placówki, I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach.

 

Wśród niekwestionowanych zasług Pani Dyrektor, świetnego organizator i menagera, należy wymienić przede wszystkim:

– odnowienie 34 szkolnych pracowni i wyposażenie ich w 76 komputerów, 28 laptopów, 9 tablic multimedialnych, projektory, tablety, tablety graficzne,
– odnowienie oraz urządzenie korytarzy i auli szkolnej,
– uruchomienie szkolnych stref chillout i nowoczesnej biblioteki,
– zagospodarowanie izby pamięci,
– aranżację przestrzeni szkolnego sklepiku,
– założenie mini ogrodu botanicznego,
– stworzenie garderoby na zapleczu szkolnej auli,
– realizacja projektów, w tym projektu Erasmus+, PO WER,
– wdrażanie licznych innowacji pedagogicznych i programów autorskich,
– współpraca ze środowiskiem lokalnym i partnerami zewnętrznymi,
– sukcesy uczniów w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych.

Na szczególną uwagę zasługuje pozyskanie przez Dyrektora dla Szkoły środków zewnętrznych, w sumie w wysokości 1, 5 miliona złotych, i realizowany w Liceum projekt Euroszanse w Kościuszce, w ramach którego uczniowie uczestniczyli w 4166 dodatkowych godzinach zajęć podnoszących poziom kluczowych kompetencji i umiejętności uniwersalnych, niezbędnych na rynku pracy.

 

Niezaprzeczalnym potwierdzeniem jakości pracy Pani Dyrektor są wysokie wyniki egzaminów maturalnych, a w efekcie wysokie miejsca zajmowane przez Szkołę w rankingu Perspektyw w latach 2019, 2020, 2021, 2022 i przyznanie placówce Srebrnej i Brązowych Tarcz. Nie bez znaczenia jest coroczna rekrutacja uczniów do klas pierwszych, jedna z najwyższych wśród wszystkich szkół w mieście.
Należy podkreślić, że do tej chwili ani Organ Prowadzący Miasto Mysłowice, ani Kuratorium Oświaty nie miały zastrzeżeń do pracy Pani Dyrektor. Przeciwnie. Doceniano niejednokrotnie Jej działania, o czym świadczą wyniki kontroli i odznaczenie Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

 

Apelujemy zatem do Organu Prowadzącego o postępowanie zgodne z interesem Szkoły i Społeczności Kościuszkowskiej. Wobec nierozstrzygnięcia konkursu oczekujemy powierzenia funkcji dyrektora Pani Dorocie Konieczny-Simeli na okres kolejnych 5 lat. Jesteśmy przekonani, że jest to najlepsza kandydatura, gwarantująca najwyższy poziom edukacji i wychowania uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach.

 

W przededniu obchodów 100-lecia działalności Liceum, niezwykle ważnej instytucji na mapie naszego miasta, liczymy na możliwość kontynuowania przygotowań zgodnie z przedsięwziętym planem i bez zmian na stanowisku dyrektora.

 

Z poważaniem
Nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach


pobierz dokument PDF

-- Powrót do poprzedniej strony --