Kościuszko

Informacja dla rodziców dot. Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym

29 czerwca 2023

W roku szkolnym 2023/2024 udzielana jest pomoc uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych.

Więcej informacji –TUTAJ–

Jubileusz 100-lecia

27 maja 2022

Srebrna odznaka dla Kościuszki!

1 lutego 2021

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2021”.

Ranking 2021/

 

Aktualności

III WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O HISZPANII

11 stycznia 2022

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich klas szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych oraz uczniów klas VIII szkół podstawowych.
Językiem konkursu jest język polski.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wiedza nt. kultury, geografii i historii Hiszpanii.
Obowiązująca literatura:
1. Bernatowicz Maciej, Hiszpania. Fiesta jest dobra na wszystko, Warszawa: Muza, 2017
2. Eduardo Mendoza, Co z tą Katalonią? Katowice: PostFactum, 2017.

Zgłoszenia do konkursu (u mgr I.Ignasiak-Skurowskiej lub mgr M.Pyrr) należy dokonać do 07.03.2022 (poniedziałek) r.
Pierwszy etap konkursu (w formie pisemnej) odbędzie się 14.03.2022 r. (poniedziałek) o godz. 10:00.
Drugi etap (ustny) odbędzie się 04.04.2022 (poniedziałek) o godz. 10.00, w zależności od sytuacji epidemicznej, na terenie I LO w Mysłowicach lub na platformie Teams.

Więcej informacji na Facebook’u ILO.

-- Powrót do poprzedniej strony --