Kościuszko

Informacja dla rodziców dot. Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym

29 czerwca 2023

W roku szkolnym 2023/2024 udzielana jest pomoc uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych.

Więcej informacji –TUTAJ–

Jubileusz 100-lecia

27 maja 2022

Srebrna odznaka dla Kościuszki!

1 lutego 2021

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2021”.

Ranking 2021/

 

Aktualności

GISday 2016

21 listopada 2016

Dnia 17 listopada nasi uczniowie uczestniczyli w Międzynarodowym Dniu Systemów Informacji Geograficznej na Uniwersytecie Śląskim na Wydziale Nauk o Ziemi w Sosnowcu. Celem tego spotkania było zaprezentowanie najnowszych metod badawczych z dziedziny GIS.

W pierwszej części spotkania uczniowie zaznajomili się z teoretyczną podstawą zastosowania GPS. Druga część to zadania praktyczne, które polegały na zabawie w Geocaching. Gra ta pozwala na praktycznym zastosowaniu GPS-u i odnajdywania ukrytych obiektów przy pomocy współrzędnych geograficznych oraz obliczania azymutu. Nasza szkoła zajęła pierwsze miejsce w tej grze.

Nasi uczniowie odwiedzili nowopowstałe Lapidarium przy budynku Wydziału Nauk o Ziemi gdzie zaznajamiali się z różnorodnymi skałami, które znajdują się w zbiorach uniwersyteckich.

Uczestniczyliśmy także w wykładach związanych z tworzeniem map oraz przetwarzaniem danych geograficznych.


 

-- Powrót do poprzedniej strony --