Kościuszko

Młode Głowy

14 grudnia 2023

Srebrna odznaka dla Kościuszki!

1 lutego 2021

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2021”.

Ranking 2021/

 

Aktualności

FUNDUSZE ERASMUSA – MAMY TO!!

17 czerwca 2023

Dzięki otrzymanym funduszom, w kolejnym roku szkolnym w wyjazdach zagranicznych wezmą udział uczniowie i nauczyciele. Dla tych pierwszych będzie to doskonała okazja rozwijania umiejętności posługiwania się językami obcymi w praktyce, nawiązania znajomości z rówieśnikami z zagranicy oraz pozwiedzania Europy. Nauczyciele podniosą swoje kompetencje językowe oraz metodyczne.
Przypominamy, że w ramach przyznanej naszej szkole Akredytacji Erasmusa + na lata 2021-2027, szkoła pozyskała już na rok szkolny 2021/22 28 373 euro (ok 127 700zł), a na rok szkolny 2022/23 66 491 euro (ok 300 000zł).
Zapraszamy do obejrzenia krótkiej prezentacji podsumowującej dotychczasowe projekty 🙂

-- Powrót do poprzedniej strony --