Kościuszko

Zawieszenie zajęć-aktualizacja!

11 marca 2020

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej do 24 maja 2020 r. zostają zawieszone zajęcia edukacyjno-wychowawcze.

 

Brawo!

12 listopada 2019

100% zdawalność w Kościuszce!

11 września 2019

Z wielką dumą i radością informujemy, że wszyscy nasi maturzyści zdali maturę!

 Jesteśmy z Was dumni! Gratulujemy!

 

 

Brązowa odznaka dla Kościuszki!

1 lutego 2019

Fundacja Edukacyjna “Perspektywy” potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mysłowicach jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł “Brązowej Szkoły 2020”.

http://licea.perspektywy.pl/2020/

 

Zajęcia Dodatkowe

Oferta zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2019/20

Rodzaj zajęć

Godzina lekcyjna

Nauczyciel

PONIEDZIAŁEK

Przygotowanie do matury z fizyki

Lekcja 1

Mgr G.Gadomski

Praca z uczniem zdolnym- przygotowanie do konkursów

Lekcja 1

Mgr I.Maślorz

Dyskusyjny Klub Literacki

Przygotowanie do matury z j.polskiego

Lekcja 7 co 3 pon.miesiąca

Lekcja 7 – II sem.

Mgr R.Michno

Zajęcia z uczniem zdolnym z chemii

Lekcja 7 co 2 tygodnie

Mgr M.Paluch

Gry zespołowe

Lekcja 8

Mgr M.. Pypłacz

Przygotowanie do matury z geografii

Lekcja 8

Mgr F.Karwicki

Przygotowanie do matury z j.angielskiego PR

Lekcja 9

Mgr S.Dudek

Przygotowanie do matury z j.angielskiego

Lekcja 9

Mgr B.Dądela

Przygotowanie do matury z j.polskiego

Lekcja 9

Mgr A.Jeż

SKS

Lekcja 9 i 10

Mgr K.Strzelczyk

Koło Miłośników Hiszpanii

Lekcja 10

Mgr I.Ignasiak-Skurowska

WTOREK

Zajęcia rozwijające zainteresowania z j.angielskiego

Lekcja 7

Mgr K.Syroka-Richta

Przygotowanie do matury z WOS-u

Lekcja 8

Mgr A.Anton

Praca z uczniem zdolnym

Lekcja 8

Mgr M.Kubica

Zajęcia rekreacyjne z piłki siatkowej

Lekcja 8

Mgr M.Pypłacz

Zajęcia rozwijające umiejętności z j.niemieckiego

Lekcja 8

Mgr J.Stachoń

Przygotowanie do matury z biologii

Lekcja 8

Mgr L.Westenholc

Zajęcia rozwijające umiejętności z matematyki (klasa 2e)

Lekcja 8

Mgr S.Ozdoba-Kmita

ŚRODA

Zajęcia rozwijające umiejętności z geografii

Lekcja 6

Mgr F.Karwicki

Przygotowanie do matury z j.angielskiego

Lekcja 8

Mgr M.Bartnicka

Konsultacje z geografii

Lekcja 8 po ustaleniu z uczniami

Dr A.Długajczyk

Zajęcia rozwijające umiejętności z j.angielskiego

Lekcja 8

Mgr S.Dudek

Przygotowanie do matury z j.polskiego

Lekcja 8

Mgr M.Gawin

Przygotowanie do matury z j.angielskiego

Lekcja 8

Mgr E. Groszek

Przygotowanie do matury z WOS-u i historii

Praca z uczniem zdolnym – przygotowanie do konkursów

Lekcja 8 co 2 tygodnie

Mgr K.Kurlandt

Przygotowanie do matury z j.angielskiego

Lekcja 8

Mgr U.Garbela

Konsultacje z chemii dla uczniów

Lekcja 8

Mgr M.Paluch

Zajęcia rozwijające zainteresowania z j.hiszpańskiego.

Konsultacje z j.hiszpańskiego

Lekcja 8 i 9 co 2 tygodnie

Mgr M.Pyrr

Gry zespołowe

Lekcja 8

Mgr M.Pypłacz

Przygotowanie do matury z j.polskiego

Lekcja 8

Mgr A.Wachel

CZWARTEK

Przygotowanie do matury z informatyki

Lekcja 1

Mgr J.Jach

Zespół dydaktyczno-wyrównawczy z matematyki (1d/1dg)

Lekcja 1

Mge S. Ozdoba-Kmita

Przygotowanie do matury z matematyki

Lekcja 7

Mgr E.Kapral

Konsultacje biologiczne dla uczniów

Lekcja 7

Mgr I.Maślorz

Zajęcia rozwijające umiejętności z chemii

Lekcja 8 co 2 tygodnie

Mgr L.Westenholc

SKS

14:00-16:00

Mgr K.Strzelczyk

Kółko z języka hiszpańskiego

Lekcja 9 (co 2 tyg.)

Mgr A.Folek

PIĄTEK

Zajęcia rozwijające umiejętności z j.polskiego

Lekcja 8

Mgr A.Wachel

Inne:

Koło Miłośników Sztuki – wyjazdy do teatru, opery. wg harmonogramu spektakli. (mgr M.Gawin, mgr A.Jeż)

Przygotowanie do konkursów z historii i WOS-u – na bieżąco, wg potrzeb (mgr S.Plewa)

Zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne – na bieżąco, wg potrzeb (mgr K.Rusin)

Szkolne Koło Teatralne – sobota (mgr A.Wachel)

Konsultacje matematyczne dla uczniów kl.I I II – wg potrzeb (mgr A.Żmuda)