Kościuszko

Szczepienia przeciw COVID-19

26 sierpnia 2021

Informujemy, że w zakładkach UCZEŃ i RODZIC znajdują się informacje dotyczące szczepień przeciw COVID-19

Srebrna odznaka dla Kościuszki!

1 lutego 2021

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2021”.

Ranking 2021/

 

Zróbmy to dla siebie i dla innych!

22 stycznia 2021

Matura 2020

18 sierpnia 2020

100% zdawalność w Kościuszce!

11 września 2019

Z wielką dumą i radością informujemy, że wszyscy nasi maturzyści zdali maturę!

 Jesteśmy z Was dumni! Gratulujemy!

 

 

Stowarzyszenie

Deklaracja członkowska

Ja ,niżej podpisany absolwent/przyjaciel I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza

Kościuszki w Mysłowicach

……………………………………………………………………………………………….

imię i nazwisko

proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Mysłowicach „Kościuszko”.

Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania Stowarzyszenia.

Zobowiązuję się do ich przestrzegania, aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia

i wypełniania uchwał władz a nadto strzec godności członka Stowarzyszenia „ Kościuszko”.

………………………………………..

miejscowość ,data

własnoręczny podpis

Dane osobowe:

1. Nazwisko i imiona ………………………………………………………………………………

2. Imiona rodziców…………………………………………………………………………………..

3. Data i miejsce urodzenia…………………………………………………………………………..

4. Obywatelstwo………………………………………………………………………………………

5. Miejsce zamieszkania……………………………………………………………………………..

6. Adres e-mail………………………………………………………………………………………..

7. Telefon kontaktowy………………………………………………………………………………..

8. Rok ukończenia szkoły/zdawania matury………………………………………………………..