Kościuszko

Brązowa odznaka dla Kościuszki!

1 lutego 2019

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mysłowicach jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Brązowej Szkoły 2019”.

 

www.liceum.perspektywy.pl

Koncert Wszyscy-Dzieciom

31 stycznia 2019

Serdecznie zapraszamy na Koncert Wszyscy-Dzieciom, który odbędzie się 3 lutego w MOK w Mysłowicach(ul. Grunwaldzka). Fundusze zebrane podczas koncertu pomogą m.in. Maksowi Waniczkowi, uczniowi klasy 2d naszego Liceum, w walce o powrót do zdrowia i sprawności. Wspierajmy, bo to bardzo ważna część budowania wspólnoty!

NPRCz

13 maja 2018

W roku 2017/2018 zakupiono do biblioteki szkolnej książki o wartości 15 000 zł. Fundusze na zakup nowości wydawniczych uzyskano w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Zapytaj bibliotekarza o nowości! :)

100% zdawalność w Kościuszce!

1 października 2017

Z wielką dumą i radością informujemy, że wszyscy nasi maturzyści zdali maturę!

 Jesteśmy z Was dumni! Gratulujemy!

 

 

Stowarzyszenie

Deklaracja członkowska

Ja ,niżej podpisany absolwent/przyjaciel I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza

Kościuszki w Mysłowicach

……………………………………………………………………………………………….

imię i nazwisko

proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Mysłowicach „Kościuszko”.

Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania Stowarzyszenia.

Zobowiązuję się do ich przestrzegania, aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia

i wypełniania uchwał władz a nadto strzec godności członka Stowarzyszenia „ Kościuszko”.

………………………………………..

miejscowość ,data

własnoręczny podpis

Dane osobowe:

1. Nazwisko i imiona ………………………………………………………………………………

2. Imiona rodziców…………………………………………………………………………………..

3. Data i miejsce urodzenia…………………………………………………………………………..

4. Obywatelstwo………………………………………………………………………………………

5. Miejsce zamieszkania……………………………………………………………………………..

6. Adres e-mail………………………………………………………………………………………..

7. Telefon kontaktowy………………………………………………………………………………..

8. Rok ukończenia szkoły/zdawania matury………………………………………………………..