Kościuszko

Życzenia świąteczne

24 grudnia 2020

Święto Edukacji Narodowej

13 października 2020

Matura 2020

18 sierpnia 2020

Brawo!

12 listopada 2019

100% zdawalność w Kościuszce!

11 września 2019

Z wielką dumą i radością informujemy, że wszyscy nasi maturzyści zdali maturę!

 Jesteśmy z Was dumni! Gratulujemy!

 

 

Brązowa odznaka dla Kościuszki!

1 lutego 2019

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mysłowicach jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł „Brązowej Szkoły 2020”.

http://licea.perspektywy.pl/2020/

 

Stowarzyszenie

Deklaracja członkowska

Ja ,niżej podpisany absolwent/przyjaciel I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza

Kościuszki w Mysłowicach

……………………………………………………………………………………………….

imię i nazwisko

proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Mysłowicach „Kościuszko”.

Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania Stowarzyszenia.

Zobowiązuję się do ich przestrzegania, aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia

i wypełniania uchwał władz a nadto strzec godności członka Stowarzyszenia „ Kościuszko”.

………………………………………..

miejscowość ,data

własnoręczny podpis

Dane osobowe:

1. Nazwisko i imiona ………………………………………………………………………………

2. Imiona rodziców…………………………………………………………………………………..

3. Data i miejsce urodzenia…………………………………………………………………………..

4. Obywatelstwo………………………………………………………………………………………

5. Miejsce zamieszkania……………………………………………………………………………..

6. Adres e-mail………………………………………………………………………………………..

7. Telefon kontaktowy………………………………………………………………………………..

8. Rok ukończenia szkoły/zdawania matury………………………………………………………..