Kościuszko

Brawo!

12 listopada 2019

Dziękujemy!

18 września 2019

W imieniu pani Katarzyny Waniczek i całej społeczności szkolnej, dziękujemy za pieniądze zebrane do puszek w trakcie zebrań z rodzicami. Dzięki Państwa hojności udało się uzbierać ponad 4600 zł. Cała kwota zostanie przekazana pani Katarzynie na rehabilitację jej syna Maksa Waniczka, który jest uczniem klasy IIID w naszej szkole.
Cieszymy się, że możemy liczyć na Państwa wsparcie!

100% zdawalność w Kościuszce!

11 września 2019

Z wielką dumą i radością informujemy, że wszyscy nasi maturzyści zdali maturę!

 Jesteśmy z Was dumni! Gratulujemy!

 

 

Brązowa odznaka dla Kościuszki!

1 lutego 2019

Fundacja Edukacyjna “Perspektywy” potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mysłowicach jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł “Brązowej Szkoły 2020”.

http://licea.perspektywy.pl/2020/

 

Stowarzyszenie

Deklaracja członkowska

Ja ,niżej podpisany absolwent/przyjaciel I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza

Kościuszki w Mysłowicach

……………………………………………………………………………………………….

imię i nazwisko

proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Mysłowicach „Kościuszko”.

Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania Stowarzyszenia.

Zobowiązuję się do ich przestrzegania, aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia

i wypełniania uchwał władz a nadto strzec godności członka Stowarzyszenia „ Kościuszko”.

………………………………………..

miejscowość ,data

własnoręczny podpis

Dane osobowe:

1. Nazwisko i imiona ………………………………………………………………………………

2. Imiona rodziców…………………………………………………………………………………..

3. Data i miejsce urodzenia…………………………………………………………………………..

4. Obywatelstwo………………………………………………………………………………………

5. Miejsce zamieszkania……………………………………………………………………………..

6. Adres e-mail………………………………………………………………………………………..

7. Telefon kontaktowy………………………………………………………………………………..

8. Rok ukończenia szkoły/zdawania matury………………………………………………………..