Kościuszko

Wracamy! :)

15 maja 2021

Drodzy Uczniowie! Choć często w to powątpiewacie :) , wszystkie nasze działania są skoncentrowane na Waszym dobru.

Wiemy, że cieszycie się z powrotu do szkoły, ale macie wiele obaw. Rada Pedagogiczna I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki podjęła decyzję, że czas stacjonarnej nauki poświęcimy budowaniu relacji i wspieraniu Was w bezstresowym powrocie do szkoły. Nie będziemy w tym czasie przeprowadzać sprawdzianów i odpytywać Was, chyba że sami zdecydujecie, iż chcielibyście poprawić ocenę z jakiegoś przedmiotu :) .

Przed Wami trudne tygodnie, chcemy pracować tak, by nie stracić tego czasu, zmobilizować Was do nauki, robiąc jednocześnie wszystko co w naszej mocy, byście nie odczuwali presji „nadrabiania zaległości”.

Będziemy dla Was i z Wami!

Srebrna odznaka dla Kościuszki!

1 lutego 2021

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2021”.

Ranking 2021/

 

Zróbmy to dla siebie i dla innych!

22 stycznia 2021

Matura 2020

18 sierpnia 2020

100% zdawalność w Kościuszce!

11 września 2019

Z wielką dumą i radością informujemy, że wszyscy nasi maturzyści zdali maturę!

 Jesteśmy z Was dumni! Gratulujemy!

 

 

Stowarzyszenie

Deklaracja członkowska

Ja ,niżej podpisany absolwent/przyjaciel I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza

Kościuszki w Mysłowicach

……………………………………………………………………………………………….

imię i nazwisko

proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Mysłowicach „Kościuszko”.

Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania Stowarzyszenia.

Zobowiązuję się do ich przestrzegania, aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia

i wypełniania uchwał władz a nadto strzec godności członka Stowarzyszenia „ Kościuszko”.

………………………………………..

miejscowość ,data

własnoręczny podpis

Dane osobowe:

1. Nazwisko i imiona ………………………………………………………………………………

2. Imiona rodziców…………………………………………………………………………………..

3. Data i miejsce urodzenia…………………………………………………………………………..

4. Obywatelstwo………………………………………………………………………………………

5. Miejsce zamieszkania……………………………………………………………………………..

6. Adres e-mail………………………………………………………………………………………..

7. Telefon kontaktowy………………………………………………………………………………..

8. Rok ukończenia szkoły/zdawania matury………………………………………………………..