Kościuszko

Szczepienia przeciw COVID-19

26 sierpnia 2021

Informujemy, że w zakładkach UCZEŃ i RODZIC znajdują się informacje dotyczące szczepień przeciw COVID-19

Srebrna odznaka dla Kościuszki!

1 lutego 2021

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2021”.

Ranking 2021/

 

Zróbmy to dla siebie i dla innych!

22 stycznia 2021

Matura 2020

18 sierpnia 2020

100% zdawalność w Kościuszce!

11 września 2019

Z wielką dumą i radością informujemy, że wszyscy nasi maturzyści zdali maturę!

 Jesteśmy z Was dumni! Gratulujemy!

 

 

Rekrutacja

Klasa językowa (A)
Znajomość języka angielskiego, przynajmniej w stopniu komunikatywnym, to aktualnie standardowy wymóg stawiany kandydatom ubiegającym się o wiele stanowisk pracy. Coraz częściej jest to jednak zbyt mało, a przyszli pracodawcy poszukują osób biegle władających nie tylko językiem angielskim, ale również drugim językiem obcym.
Aby dać uczniom możliwość studiowania na ciekawych kierunkach, a w przyszłości zwiększyć ich szanse na rynku pracy,  została utworzona klasa językowa, w której nauczyciele duży nacisk kłaść będą na rozwijanie kompetencji językowych z angielskiego i cieszącego się coraz większą popularnością hiszpańskiego.
Wprowadzona w klasie językowej innowacja „Hiszpania i Ameryka Południowa wzdłuż i wszerz: Hiszpania-Meksyk-Argentyna” przybliży uczniom kraj fiest, corridy i flamenco, z jej bogactwem kulturowym, historycznym, geograficznym oraz walorami turystycznymi. Innowacja odwołuje się także do krajów Ameryki Środkowej i Południowej, jako ważnego punktu odniesienia w dyskusji o Hiszpanii. Lekcje w ramach innowacji zabierają w podróż od Belize do Ziemi Ognistej, podkreślają różnorodność, uczą doceniać kulturę i język tych regionów.
Oprócz uczestnictwa w zajęciach szkolnych, uczniowie będą uczestniczyć w ciekawych warsztatach, wykładach i ćwiczeniach prowadzonych przez pracowników naukowych z Kierunku Filologia Romańska Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego, Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej, spotkaniach z native speakerami oraz poznawać kino hiszpańskie.
Dla młodzieży zostaną zorganizowane wyjazdy do Hiszpanii i kraju anglojęzycznego.
Realizowana innowacja pedagogiczna : Hiszpania i Ameryka Południowa wzdłuż i wszerz: Hiszpania-Meksyk-Argentyna.
Dwa przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: wiedza o społeczeństwie, język angielski.
Wiodący język obcy: język angielski, drugim językiem obcym język hiszpański (od podstaw lub kontynuacja).
Punktowane przedmioty:
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie
 • Język obcy – najwyższa ocena
Kierunki studiów:

turystyka i rekreacja, geografia, logistyka, zarządzanie turystyką, hotelarstwo, administracja i służby publiczne, filologia angielska, iberystyka, międzynarodowe stosunki gospodarcze, kierunki polityczne i inne.


poli
Klasa politechniczna (B)
Każdy, kto chce zrozumieć reguły rządzące otaczającym światem, musi poznać język, w którym te reguły są wyrażone. Tym językiem jest matematyka…
Klasy matematyczne w naszej Szkole mają wieloletnią i chlubną tradycję. Pod okiem doświadczonych nauczycieli, kształcą się w nich młodzi ludzie pełni pasji i zaangażowania, w twórczy sposób podchodzący do nauki.
Podczas nauki Szkoła zapewnia dodatkowe zajęcia dla wszystkich uczniów. Wspiera indywidualny rozwój każdego ucznia. Efekty tej wspólnej pracy odzwierciedlają wyniki egzaminu maturalnego z matematyki, zdecydowanie przekraczające średnią w województwie.
Nasi uczniowie od lat uczestniczą w konkursach, takich jak: Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur, Rozkosze łamania głowy, Matematyka dla wszystkich, Analityk Danych. Co więcej, odnoszą w tych konkursach sukcesy. Biorą udział w konkursach organizowanych pod patronatem wyższych uczelni.
W ramach popularyzowania matematyki uczestniczą w wykładach matematyki wyższej na Politechnice Śląskiej, biorą udział w obchodach Święta Liczby Pi, organizowanych przez Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego.
Absolwenci klas matematycznych – zdobytą w Szkole wiedzę i nabyte umiejętności wykorzystują, studiując na najlepszych uczelniach w kraju i za granicą. Wracając do Szkoły, czasem nawet po wielu latach, doceniają wpływ, jaki na nich wywarła.
Realizowana innowacja pedagogiczna: Podstawy automatyki i robotyki.
Trzy przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: matematyka, fizyka, język angielski.
Wiodący język obcy: język angielski
Punktowane przedmioty:
 • język polski
 • matematyka
 • informatyka
 • język obcy – najwyższa ocena
Drugi język do wyboru:

język niemiecki (od podstaw lub kontynuacja)
język francuski (od podstaw lub kontynuacja)
język hiszpański (od podstaw lub kontynuacja)
język włoski (od podstaw lub kontynuacja)
język rosyjski (od podstaw lub kontynuacja)

Kierunki studiów:

informatyka, automatyka, robotyka, elektronika, mechanika, mechatronika, energetyka, budownictwo, architektura, lotnictwo lub inne kierunki politechniczne, kierunki ekonomiczne: marketing, zarządzanie, bankowość, finanse, międzynarodowe stosunki gospodarcze, gospodarka i administracja publiczna i inne.


biolchem
Klasa biologiczno-chemiczna (C)

Od wielu lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W dużej mierze wynika to z faktu, że oprócz uczestnictwa w szkolnych lekcjach, uczniowie klasy biorą udział w atrakcyjnych wykładach i zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, w warsztatach z biologii i chemii w Pałacu Młodzieży w Katowicach, w zajęciach laboratoryjnych z chemii w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.

Dla młodzieży organizowane są wycieczki przedmiotowe i wyjazdowe warsztaty ekologiczne.
Uczniowie angażują się w szkolną edukację zdrowotną i działania profilaktyczne, takie jak: Światowy Dzień Walki z AIDS, Szkolny Tydzień Zdrowia, Światowy Dzień Bez Papierosa. Realizują programy edukacyjne: Szkoła promująca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, Podstępne WZW, Wybierz życie pierwszy krok.
W ramach działań ekologicznych młodzież bierze udział w akcji Sprzątanie Świata, w segregacji śmieci, w zbiórce zużytych baterii, karmy dla bezdomnych zwierząt ze schroniska w Mysłowicach.
Ogromnym zainteresowaniem uczniów cieszy się realizowany w klasie biologiczno-chemicznej projekt Zioła polskie i ich zastosowanie. W ramach tego projektu, znakomicie korelującego z nowoczesnymi trendami w medycynie i kosmetologii, realizowanego we współpracy z dużym ekologicznym gospodarstwem zielarskim, uczniowie prowadzą hodowlę ziół i pogłębiają wiedzę na temat ich zastosowania.
Uczniowie klasy biologiczno-chemicznej osiągają wysokie wyniki egzaminów maturalnych z biologii i chemii. Są one wyższe od średnich wyników w województwie i kraju. Daje im to możliwość ubiegania się o indeks wielu prestiżowych uczelni przede wszystkim medycznych.

Realizowana innowacja pedagogiczna: Uniwersytecka klasa biologiczna

Dwa przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia
Wiodący język obcy: język angielski

Punktowane przedmioty:
 • język polski
 • matematyka
 • biologia
 • chemia
Drugi język do wyboru:

język niemiecki (od podstaw lub kontynuacja)
język francuski (od podstaw lub kontynuacja)
język hiszpański (od podstaw lub kontynuacja)
język włoski (od podstaw lub kontynuacja)
język rosyjski (od podstaw lub kontynuacja)

Kierunki studiów:

biotechnologia, chemia, biologia, fizjoterapia, kierunki medyczne, ratownictwo medyczne, inżynieria środowiska, inżynieria genetyczna, farmacja, stomatologia, biochemia, technologia chemiczna, technologia żywności i żywienia człowieka, leśnictwo, psychologia, kierunki politechniczne i inne.


hum
Klasa medialno-prawna (D)
Ambicją klasy humanistycznej w naszej Szkole jest ukształtowanie współczesnego twórcy i odbiorcy kultury, człowieka wrażliwego na piękno i humanistyczne wartości. Wreszcie – przygotowanego do kontynuowania humanistycznego kształcenia na atrakcyjnych kierunkach wyższych uczelni.
Co ważne, zajęcia humanistów często odbywają się poza budynkiem Szkoły. Edukacja filmowa prowadzona jest w kinie studyjnym Światowid w Katowicach i Warszawskiej Szkole Filmowej, teatralna – w Teatrze Rozrywki w Chorzowie. Nauczyciele organizują dodatkowe zajęcia w operze, filharmonii i innych salach koncertowych, muzeach regionu; wraz z uczniami wyjeżdżają do krakowskich i śląskich teatrów. Współpracują z pracownikami kierunków humanistycznych wyższych uczelni, w tym polonistyki Uniwersytetu Śląskiego.
Uczniowie klasy humanistycznej to nie tylko widzowie, nie tylko odbiorcy sztuki, ale i aktywni twórcy, zajmujący się np. fotografią, filmem fabularnym i dokumentalnym, a w przyszłości może nawet prowadzący szkolne studio radiowe czy telewizyjne.
Uczniowie klasy uczestniczą w realizacji projektów edukacyjnych we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej, Instytutem Pamięci Narodowej oraz innymi instytucjami. Efektem tych działań jest udział w obradach Sejmu Dzieci i Młodzieży w Warszawie oraz debatach oksfordzkich. Biorą udział w rozprawach sądowych i konferencjach naukowych. Wyjeżdżają na wycieczki programowe do Warszawy i Krakowa.
Podczas zajęć pozalekcyjnych przygotowują się do olimpiad przedmiotowych i konkursów.
Realizowana innowacja pedagogiczna:
1.Edukacja medialna.
2.Politologia z elementami prawa.
Trzy przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: język polski, historia, język angielski.
Wiodący język obcy: język angielski
Punktowane przedmioty:
 • język polski
 • matematyka
 • historia
 • język obcy-najwyższa ocena
Drugi język do wyboru:

język niemiecki (od podstaw lub kontynuacja)
język francuski (od podstaw lub kontynuacja)
język hiszpański (od podstaw lub kontynuacja)
język włoski (od podstaw lub kontynuacja)
język rosyjski (od podstaw lub kontynuacja)

Kierunki studiów:

prawo, psychologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, edytorstwo, kierunki pedagogiczne, historia, administracja, historia sztuki, marketing medialny, archeologia, muzeologia, filologia polska, kierunki artystyczne, stosunki międzynarodowe, doradztwo i coaching i inne.


biz_skan
Klasa ekonomiczno-biznesowa z „grupą skandynawską” (E)
Ze znakomitymi efektami przygotowuje do kontynuowania edukacji na kierunkach kształcących kadry menadżerskie i biznesowe.
W ramach zajęć szkolnych uczniowie nie tylko poznają zasady prowadzenia firmy, ale i nabywają praktycznych, ważnych na współczesnym rynku pracy umiejętności w tym zakresie. Rozwijają umiejętności biznesowe, realizują projekty o tematyce ekonomicznej i finansowej.
Szkoła kładzie ogromny nacisk na edukację przez uczestnictwo. W związku z tym, uczniowie w ramach Dni Przedsiębiorczości uczestniczą w warsztatach i praktykach w firmach miasta i regionu. Nabywają praktyczne umiejętności inwestowania na giełdzie, uczestnicząc w Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej. W formie zajęć pozalekcyjnych poznają język angielski i niemiecki w biznesie i turystyce.
Klasa współpracuje ze Śląską Izbą Doradców Podatkowych. Uczniowie uczestniczą w wykładach o tematyce ekonomicznej, prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego, Wyższej Szkoły Biznesu.
Wprowadzone w klasie ekonomiczno-biznesowej realioznawstwo szwedzkie z elementami języka szwedzkiego stwarza uczniom dodatkowe możliwości skorzystania ze skandynawskich ofert rynku pracy i turystyki. Uczniowie uczestniczą w warsztatach i wykładach prowadzonych przez pracowników naukowych Zakładu Kultur Krajów Skandynawskich, Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego oraz Goethe Instytutu.
Realizowana innowacja pedagogiczna:
1.Język niemiecki w biznesie i turystyce.
Programy autorskie:
1.Skandynawia jako kulturowe i ekonomiczne mocarstwo, a jednocześnie region harmonijnego rozwoju człowieka i natury.
2.Podstawy ekonomii.
Dwa przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym geografia,  język angielski. 
Wiodący język obcy: język angielski drugim językiem do wyboru język niemiecki (od podstaw lub kontynuacja)
Punktowane przedmioty:
 • język polski
 • matematyka
 • geografia
 • język obcy  – najwyższa ocena
Kierunki studiów:

Kierunki ekonomiczne, finanse, bankowość, rachunkowość, kierunki politechniczne, stosunki międzynarodowe, gospodarowanie nieruchomościami, analityka gospodarcza, turystyka, hotelarstwo i inne.

Link do rekrutacji elektronicznej VULCAN: https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/

Terminy

Rodzaj czynności Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz  z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego). od 17 maja 2021 r.

do 21 czerwca 2021 r.

do godz. 15.00

od 3 sierpnia 2021 r.

do 5 sierpnia 2021 r.

do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje. od 25 czerwca 2021r.

do 14 lipca 2021r.

do godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków  o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności. do 14 lipca 2021 r. 5 sierpnia 2021 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym, w tym okolicznościach zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych

w oświadczeniach.

 do 21 lipca 2021 r. 13 sierpnia 2021 r.
Podanie  do  publicznej  wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 22 lipca 2021 r. 16 sierpnia 2021 r.
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. od 23 lipca 2021 r.

do 30 lipca 2021 r.

do godz. 15.00

od 17 sierpnia 2021 r.

do 20 sierpnia 2021 r.

do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 2 sierpnia 2021 r.

do godz. 14.00

23 sierpnia 2021 r.
Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej Kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole 2 sierpnia 2021 r. 23 sierpnia 2021 r.
Opublikowanie przez właściwego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych. do 3 sierpnia 2021 r. 24 sierpnia 2021 r.
Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 5 sierpnia 2021 r. 26 sierpnia 2021 r.
Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 3 dni od dnia wystąpienia

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia

odmowy przyjęcia

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia złożenia odwołania

do dyrektora szkoły

Dokumenty

Nazwa Dokumentu Link
Postępowanie Rekrutacyjne do liceum 4-letniego po szkole podstawowej na rok szkolny 2021/2022 Postępowanie

Oferta Edukacyjna do liceum 4-letniego po szkole podstawowej na rok szkolny 2021/2022

Oferta

Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół ii stopnia

oraz szkół dla dorosłych na rok szkolny 2021/2022

Terminy
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 21 sierpnia 2019 r.
w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

Śląski Kurator Oświaty – nr WE-KZ.537.16.202 z dnia 25 lutego -Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2020/2021. Na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.)

Wykaz punktowanych zawodów

Dokumenty dodatkowe

W celu usprawnienia procesu przyjmowania kandydatów zakwalifikowanych do naszej szkoły prosimy Państwa o pobranie dokumentów zawierających niezbędne zgody i oświadczenia. Można je wydrukować, wypełnić i dostarczyć we właściwym terminie, wraz z oryginałem świadectwa, kartą zdrowia i dwoma podpisanymi fotografiami legitymacyjnymi. Załączniki naborowe