Kościuszko

Biblioteka i strefa wypoczynku

18 września 2017

Jubileusz to dobra okazja, żeby, mobilizując naszych Absolwentów i Przyjaciół, pomyśleć o tym, by zostawić coś potomnym…Mamy pomysł na przeniesienie biblioteki szkolnej i stworzenie strefy wypoczynku dla młodzieży. Wszelkie środki zgromadzone podczas obchodów przeznaczymy na realizację tego projektu. Zapraszamy do wspÓłpracy! Prosimy o kontakt : jubileusz@kosciuszko.pl

JUBILEUSZ 95- LECIA SZKOŁY

13 lutego 2017

Szanowni Państwo, Drodzy Absolwenci i Przyjaciele I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki,

rok 2017 został przez Sejm RP ogłoszony Rokiem Tadeusza Kościuszki, a nasza Szkoła, która od 1923 roku dumnie nosi imię tego Wielkiego Polaka obchodzi w tym roku swoje 95-lecie. Jest nam niezwykle miło, już dziś, zaprosić Państwa na październikowe uroczystości. Szczegóły wkrótce!

Na uroczystości jubileuszowe zapraszamy absolwentów liceum ogólnokształcącego, liceum ekonomicznego oraz absolwentów gimnazjum.

Znak Jakości Szkoły 2016

28 czerwca 2016

 

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach znalazło się na pierwszym miejscu w Mysłowicach, wśród 100 najlepszych liceów w Województwie Śląskim oraz wśród 500 najlepszych Liceów Ogólnokształcących w Polsce, sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016.

Przysługuje mu tytuł „Brązowej Szkoły 2016”.

.

100% zdawalność w Kościuszce!

13 września 2015

Z wielką dumą i radością informujemy, że wszyscy nasi maturzyści zdali maturę!

 Jesteśmy z Was dumni! Gratulujemy!

 

 

Brązowy medal Mistrzostw Polski

4 czerwca 2014

Brązowy medal naszych chłopców w Finale Mistrzostw Polski w Piłce Ręcznej „Licealiada 2014”.

W dniach 1-2 czerwca na hali MOSiR Mysłowice rozegrano finałowe zawody Mistrzostw Polski w Piłce Ręcznej Chłopców „Licealiada 2014”. Nasz zespół zagrał z powodzeniem o III miejsce w turnieju. Drużyna nasza wykazała się ogromną walecznością (rozgrywając 4 mecze w ciągu 2 dni), sprawiając dużo radości licznej grupie zgromadzonych na hali kibiców.

Rekrutacja do Liceum

Klasa Turystyczno-Sportowa (A)
Ideałem starożytnych Greków był człowiek łączący w sobie doskonałość fizyczną i moralną, piękno duchowe i cielesne (kalos kai agathos)…
Klasa turystyczno-sportowa w naszej Szkole pomaga uczniom sprostać wyzwaniom dawnych mistrzów i dostosować je do współczesnego świata: zadbać zarówno o kondycję fizyczną, jak i intelektualną.
Uczniowie klasy uczestniczą w zajęciach prowadzonych w Akademii Wychowania Fizycznego i innych wyższych uczelniach, wykładach i zajęciach laboratoryjnych prowadzonych przez pracowników naukowych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, zajęciach organizowanych w ramach międzynarodowej współpracy szkół.
Podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych poznają język angielski, niemiecki i francuski w turystyce. Systematycznie poszerzają wiedzę i zdobywają nowe, praktyczne umiejętności.
Doskonałą kondycję fizyczną zapewniają im nie tylko lekcje wychowania fizycznego, ale i zajęcia crossfit, na ścianie wspinaczkowej, na strzelnicy. Dużym zainteresowaniem cieszy się możliwość uczestniczenia w atrakcyjnych wycieczkach krajowych i zagranicznych, rajdach turystycznych i zimowych obozach sportowych.
Nauczyciele wspierają uczniów w projektach edukacyjnych realizowanych we współpracy z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo: policją, starą pożarną. Przygotowują ich do egzaminów sprawnościowych na wyższe uczelnie oraz do pracy w służbach mundurowych.
Trzy przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: geografia, biologia oraz  do wyboru:  język angielski lub wiedza o społeczeństwie
Wiodący język obcy: język angielski
Punktowane przedmioty:
 • Język polski
 • Matematyka
 • Geografia
 • WOS
Drugi język do wyboru:

język niemiecki (od podstaw lub kontynuacja)
język francuski (od podstaw)
język hiszpański (od podstaw)
język włoski (od podstaw)
język rosyjski (od podstaw)

Kierunki studiów:

turystyka i rekreacja, logistyka, zarządzanie turystyką, zarządzanie sportem, fizjoterapia, rehabilitacja, dietetyka, hotelarstwo, ratownictwo medyczne, wychowanie fizyczne, administracja i służby publiczne, bezpieczeństwo i służby publiczne, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, służby zagraniczne i inne.

 

poli
Klasa Politechniczna (B)
Każdy, kto chce zrozumieć reguły rządzące otaczającym światem, musi poznać język, w którym te reguły są wyrażone. Tym językiem jest matematyka…
Klasy matematyczne w naszej Szkole mają wieloletnią i chlubną tradycję. Pod okiem doświadczonych nauczycieli, kształcą się w nich młodzi ludzie pełni pasji i zaangażowania, w twórczy sposób podchodzący do nauki.
Podczas nauki Szkoła zapewnia dodatkowe zajęcia dla wszystkich uczniów. Wspiera indywidualny rozwój każdego ucznia. Efekty tej wspólnej pracy odzwierciedlają wyniki egzaminu maturalnego z matematyki, zdecydowanie przekraczające średnią w województwie.
Nasi uczniowie od lat uczestniczą w konkursach, takich jak: Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur, Rozkosze łamania głowy, Matematyka dla wszystkich, Analityk Danych. Co więcej, odnoszą w tych konkursach sukcesy. Biorą udział w konkursach organizowanych pod patronatem wyższych uczelni.
W ramach popularyzowania matematyki uczestniczą w wykładach matematyki wyższej na Politechnice Śląskiej, biorą udział w w obchodach Święta Liczby Pi, organizowanych przez Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego.
Absolwenci klas matematycznych – zdobytą w Szkole wiedzę i nabyte umiejętności wykorzystują, studiując na najlepszych uczelniach w kraju i za granicą. Wracając do Szkoły, czasem nawet po wielu latach, doceniają wpływ, jaki na nich wywarła.
Trzy przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: matematyka, fizyka oraz do wyboru: informatyka lub język angielski
Wiodący język obcy: język angielski
Punktowane przedmioty:
 • Język polski
 • Matematyka
 • Informatyka
 • Język obcy – najwyższa ocena
Drugi język do wyboru:

język niemiecki (od podstaw lub kontynuacja)
język francuski (od podstaw)
język hiszpański (od podstaw)
język włoski (od podstaw)
język rosyjski (od podstaw)

 

Kierunki studiów:

informatyka, elektronika i telekomunikacja, mechanika, mechatronika, energetyka, automatyka i robotyka, budownictwo, architektura, lotnictwo lub inne kierunki politechniczne, kierunki ekonomiczne: marketing, zarządzanie, bankowość, finanse, międzynarodowe stosunki gospodarcze, gospodarka i administracja publiczna i inne.

biolchem
Klasa Biologiczno-Chemiczna (C)

Od wielu lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W dużej mierze wynika to z faktu, że oprócz uczestnictwa w szkolnych lekcjach, uczniowie klasy biorą udział w atrakcyjnych wykładach i zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, w warsztatach z biologii i chemii w Pałacu Młodzieży w Katowicach, w zajęciach laboratoryjnych z chemii w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.

Dla młodzieży organizowane są wycieczki przedmiotowe i wyjazdowe warsztaty ekologiczne.
Uczniowie angażują się w szkolną edukację zdrowotną i działania profilaktyczne, takie jak: Światowy Dzień Walki z AIDS, Szkolny Tydzień Zdrowia, Światowy Dzień Bez Papierosa. Realizują programy edukacyjne: Szkoła promująca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, Podstępne WZW, Wybierz życie – pierwszy krok.
Młodzież aktywnie uczestniczy w ogólnopolskiej kampanii prozdrowotnej Mam haka na raka. W ramach działań ekologicznych, bierze udział w akcji Sprzątanie Świata, w segregacji śmieci, w zbiórce zużytych baterii, karmy dla bezdomnych zwierząt ze schroniska w Mysłowicach.
Ogromnym zainteresowanie uczniów cieszy się realizowany w klasie biologiczno-chemicznej projekt Zioła polskie i ich zastosowanie. W ramach tego projektu, znakomicie korelującego z nowoczesnymi trendami w medycynie i kosmetologii, realizowanego we współpracy z dużym ekologicznym gospodarstwem zielarskim, uczniowie prowadzą hodowlę ziół i pogłębiają wiedzę na temat ich zastosowania.
Uczniowie klasy biologiczno-chemicznej osiągają wysokie wyniki egzaminów maturalnych z biologii i chemii. Wyższe od średnich wyników w województwie i kraju. Daje im to możliwość ubiegania się o indeks wielu prestiżowych uczelni przede wszystkim medycznych.

Dwa przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia
Wiodący język obcy: język angielski

Punktowane przedmioty:
 • Język polski
 • Matematyka
 • Biologia
 • Chemia
Drugi język do wyboru:

język niemiecki (od podstaw lub kontynuacja)
język francuski (od podstaw)
język hiszpański (od podstaw)
język włoski (od podstaw)
język rosyjski (od podstaw)

 

Kierunki studiów:

biotechnologia, chemia, biologia, fizjoterapia, kierunki medyczne, ratownictwo medyczne, inżynieria środowiska, inżynieria genetyczna, farmacja, stomatologia, biochemia, technologia chemiczna, technologia żywności i żywienia człowieka, leśnictwo, psychologia, kierunki politechniczne i inne.

 

hum
Klasa Dziennikarsko-Prawna (D)
Ambicją klasy humanistycznej w naszej Szkole jest ukształtowanie współczesnego twórcy i odbiorcy kultury, człowieka wrażliwego na piękno i humanistyczne wartości. Wreszcie – przygotowanego do kontynuowania humanistycznego kształcenia na atrakcyjnych kierunkach wyższych uczelni.
Co ważne, zajęcia humanistów często odbywają się poza budynkiem Szkoły. Edukacja filmowa prowadzona jest w kinie studyjnym Światowid w Katowicach, teatralna – w Teatrze Rozrywki w Chorzowie. Nauczyciele organizują dodatkowe zajęcia w operze, filharmonii, muzeach regionu; wraz z uczniami wyjeżdżają do krakowskich i śląskich teatrów. Współpracują z pracownikami kierunków humanistycznych wyższych uczelni.
Uczniowie klasy humanistycznej to nie tylko widzowie, nie tylko odbiorcy sztuki, ale i aktywni twórcy, publikujący, stale współpracujący z mysłowicką telewizją, prowadzący szkolne radio…
W ramach innowacji, program klasy humanistycznej poszerzony jest o zagadnienia dziennikarstwa i współczesnych mediów.
Uczniowie klasy uczestniczą w realizacji projektów edukacyjnych we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej, Instytutem Pamięci Narodowej oraz innymi instytucjami. Efektem tych działań jest udział w obradach Sejmu Dzieci i Młodzieży w Warszawie oraz debatach oksfordzkich. Biorą udział w rozprawach sądowych i konferencjach naukowych. Wyjeżdżają na wycieczki programowe do Warszawy i Krakowa.
Podczas zajęć pozalekcyjnych przygotowują się do olimpiad przedmiotowych i konkursów.
Trzy przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: język polski, historia oraz  do wyboru: wiedza o społeczeństwie lub język angielski
Wiodący język obcy: język angielski
Punktowane przedmioty:
 • Język polski
 • Matematyka
 • Historia
 • WOS
Drugi język do wyboru:

język niemiecki (od podstaw lub kontynuacja)
język francuski (od podstaw)
język hiszpański (od podstaw)
język włoski (od podstaw)
język rosyjski (od podstaw)

 

Kierunki studiów:

prawo, psychologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna , edytorstwo, kierunki pedagogiczne, historia administracja, historia sztuki, marketing medialny, archeologia, muzeologia filologia polska, kierunki artystyczne, stosunki międzynarodowe, doradztwo i coaching i inne.

biz_skan
Klasa Biznesowo-Ekonomiczna z „Grupą skandynawską” (E)
Ze znakomitymi efektami przygotowuje do kontynuowania edukacji na kierunkach kształcących kadry menadżerskie i biznesowe.
W ramach zajęć szkolnych uczniowie nie tylko poznają zasady prowadzenia firmy, ale i nabywają praktycznych, ważnych na współczesnym rynku pracy umiejętności w tym zakresie. Rozwijają umiejętności biznesowe, realizują projekty o tematyce ekonomicznej i finansowej.
Szkoła kładzie ogromny nacisk na edukację przez uczestnictwo. W związku z tym, uczniowie w ramach Dni przedsiębiorczości uczestniczą w warsztatach i praktykach w firmach miasta i regionu. Nabywają praktyczne umiejętności inwestowania na giełdzie, uczestnicząc w Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej. W formie zajęć pozalekcyjnych poznają język angielski, niemiecki, francuski, hiszpański w biznesie i turystyce.
Klasa współpracuje ze Śląską Izbą Doradców Podatkowych. Uczniowie uczestniczą w wykładach o tematyce ekonomicznej, prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego, Wyższej Szkoły Biznesu.
Wprowadzone w klasie biznesowo-menadżerskiej realioznawstwo szwedzkie z elementami języka szwedzkiego stwarza uczniom dodatkowe możliwości skorzystania ze skandynawskich ofert rynku pracy i turystyki.
Dwa przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym geografia oraz do wyboru: matematyka lub język angielski Uczniowie uczestniczą w zajęciach „Grupy skandynawskiej” realizującej realioznawstwo szwedzkie z elementami języka szwedzkiego
Wiodący język obcy: język angielski drugim językiem obcym język niemiecki
Punktowane przedmioty:
 • Język polski
 • Matematyka
 • Geografia
 • język obcy  – najwyższa ocena
Kierunki studiów:

Kierunki ekonomiczne, finanse, bankowość, rachunkowość, stosunki międzynarodowe, gospodarowanie nieruchomościami , analityka gospodarcza, turystyka, hotelarstwo, skandynawistyka, kierunki politechniczne i inne.

Wyciąg z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) Art. 204. [Terminy i kryteria postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018]
1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do:
1) publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych – określa do dnia 15 kwietnia 2017 r. organ prowadzący odpowiednio publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową;
2) publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej – (trzyletniej branżowej szkoły I stopnia) ustawy prawo oświatowe, i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych – określa do dnia 15 kwietnia 2017 r. właściwy kurator oświaty.
2. Na rok szkolny 2017/2018 organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową do dnia 15 kwietnia 2017 r. podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.
3. Przepis art. 154 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe stosuje się do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 do klasy I ośmioletniej szkoły podstawowej, z tym że terminy, które miały być podane do końca lutego, podaje się do publicznej wiadomości do końca kwietnia. Przepisy art. 154 ust. 5-9 ustawy – Prawo oświatowe stosuje się odpowiednio.
4. Przepisy art. 20wa ust. 2 i 4 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 do klasy I publicznej szkoły ponadgimnazjalnej i klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej – (trzyletniej branżowej szkoły I stopnia), i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, z tym że terminy, które miały być podane do końca lutego, podaje się do publicznej wiadomości do końca kwietnia.

Terminy

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
Składanie wniosków  o  przyjęcie do szkoły  ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej,  wraz z dokumentami określonymi w ustawie o systemie oświaty, potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

od 19 maja 2017r.

do 19 czerwca 2017r.

do godz. 15.00

od 14 lipca 2017r.

do 18 lipca 2017 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej,  o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

 

od 23 czerwca 2017r.

do 27 czerwca 2017 r.

do godz. 15.00

 

—————————-

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (w tym ewentualnie pozyskanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w art.20 ust. 7 ustawy o systemie oświaty)

 

Art.20t. ust. 7 ustawy o systemie oświaty i art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 3 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe – Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w ust.2, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta ( burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

do 6 lipca 2017r. do 10 sierpnia 2017r.
Podanie  do  publicznej  wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy  kandydatów zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych  

7 lipca 2017 r.

godz. 9.00

 

11 sierpnia 2017r.

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły – przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

 

od 7 lipca 2017r.

do 13 lipca 2017r.

do godz. 15.00

do 14 sierpnia 2017 r.
Podanie do publicznej wiadomości  listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. 14 lipca 2017 r.

godz. 9.00

do 16 sierpnia 2017 r.
Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań  od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Terminy określone w ustawie o systemie oświaty szczegółowe informacje § 14

Dokumenty

 

Nazwa Dokumentu Link
Postępowanie Rekrutacyjne do Liceum na rok szkolny 2017/2018 Kliknij Tutaj Aby Pobrać

Oferta Edukacyjna na rok szkolny 2017/2018

Kliknij Tutaj Aby Pobrać
Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów składania dokumentów i terminów rekrutacji uczniów Kliknij Tutaj Aby Pobrać
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r.
w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikumi branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum
Kliknij Tutaj Aby Pobrać