Kościuszko

Życzenia świąteczne

24 grudnia 2020

Święto Edukacji Narodowej

13 października 2020

Matura 2020

18 sierpnia 2020

Brawo!

12 listopada 2019

100% zdawalność w Kościuszce!

11 września 2019

Z wielką dumą i radością informujemy, że wszyscy nasi maturzyści zdali maturę!

 Jesteśmy z Was dumni! Gratulujemy!

 

 

Brązowa odznaka dla Kościuszki!

1 lutego 2019

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mysłowicach jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł „Brązowej Szkoły 2020”.

http://licea.perspektywy.pl/2020/

 

Rekrutacja do Liceum 4-letniego po szkole podstawowej

Klasa językowa (A)
Znajomość języka angielskiego, przynajmniej w stopniu komunikatywnym, to aktualnie standardowy wymóg stawiany kandydatom ubiegającym się o wiele stanowisk pracy. Coraz częściej jest to jednak zbyt mało, a przyszli pracodawcy poszukują osób biegle władających nie tylko językiem angielskim, ale również drugim językiem obcym.
Aby dać uczniom możliwość studiowania na ciekawych kierunkach, a w przyszłości zwiększyć ich szanse na rynku pracy,  została utworzona klasa językowa, w której nauczyciele duży nacisk kłaść będą na rozwijanie kompetencji językowych z angielskiego i cieszącego się coraz większą popularnością hiszpańskiego.
Wprowadzona w klasie językowej innowacja „Hiszpania wzdłuż i wszerz: od Bilbao po Andaluzję” przybliży uczniom kraj fiest, corridy i flamenco, z jej bogactwem kulturowym, historycznym, geograficznym oraz walorami turystycznymi.
Oprócz uczestnictwa w zajęciach szkolnych, uczniowie będą uczestniczyć w ciekawych warsztatach, wykładach i ćwiczeniach prowadzonych przez pracowników naukowych z Kierunku Filologia Romańska Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego, Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej, spotkaniach z native speakerami oraz poznawać kino hiszpańskie.
Dla młodzieży zostaną zorganizowane wyjazdy do Hiszpanii i kraju anglojęzycznego.
Realizowana innowacja pedagogiczna : Hiszpania wzdłuż i wszerz od Bilbao po Andaluzję.
Trzy przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski.
Wiodący język obcy: język angielski, drugim językiem obcym język hiszpański (od podstaw lub kontynuacja).
Punktowane przedmioty:
 • język polski
 • matematyka
 • geografia
 • Język obcy – najwyższa ocena

 

Kierunki studiów:

turystyka i rekreacja, geografia, logistyka, zarządzanie turystyką, hotelarstwo, administracja i służby publiczne, filologia angielska, iberystyka, międzynarodowe stosunki gospodarcze, kierunki polityczne i inne.


poli
Klasa politechniczna (B)
Każdy, kto chce zrozumieć reguły rządzące otaczającym światem, musi poznać język, w którym te reguły są wyrażone. Tym językiem jest matematyka…
Klasy matematyczne w naszej Szkole mają wieloletnią i chlubną tradycję. Pod okiem doświadczonych nauczycieli, kształcą się w nich młodzi ludzie pełni pasji i zaangażowania, w twórczy sposób podchodzący do nauki.
Podczas nauki Szkoła zapewnia dodatkowe zajęcia dla wszystkich uczniów. Wspiera indywidualny rozwój każdego ucznia. Efekty tej wspólnej pracy odzwierciedlają wyniki egzaminu maturalnego z matematyki, zdecydowanie przekraczające średnią w województwie.
Nasi uczniowie od lat uczestniczą w konkursach, takich jak: Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur, Rozkosze łamania głowy, Matematyka dla wszystkich, Analityk Danych. Co więcej, odnoszą w tych konkursach sukcesy. Biorą udział w konkursach organizowanych pod patronatem wyższych uczelni.
W ramach popularyzowania matematyki uczestniczą w wykładach matematyki wyższej na Politechnice Śląskiej, biorą udział w obchodach Święta Liczby Pi, organizowanych przez Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego.
Absolwenci klas matematycznych – zdobytą w Szkole wiedzę i nabyte umiejętności wykorzystują, studiując na najlepszych uczelniach w kraju i za granicą. Wracając do Szkoły, czasem nawet po wielu latach, doceniają wpływ, jaki na nich wywarła.
Realizowana innowacja pedagogiczna: Podstawy automatyki i robotyki.
Trzy przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: matematyka, fizyka, język angielski.
Wiodący język obcy: język angielski
Punktowane przedmioty:
 • język polski
 • matematyka
 • informatyka
 • język obcy – najwyższa ocena
Drugi język do wyboru:

język niemiecki (od podstaw lub kontynuacja)
język francuski (od podstaw lub kontynuacja)
język hiszpański (od podstaw lub kontynuacja)
język włoski (od podstaw lub kontynuacja)
język rosyjski (od podstaw lub kontynuacja)

 

Kierunki studiów:

informatyka, automatyka, robotyka, elektronika, mechanika, mechatronika, energetyka, budownictwo, architektura, lotnictwo lub inne kierunki politechniczne, kierunki ekonomiczne: marketing, zarządzanie, bankowość, finanse, międzynarodowe stosunki gospodarcze, gospodarka i administracja publiczna i inne.


biolchem
Klasa biologiczno-chemiczna (C)

Od wielu lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W dużej mierze wynika to z faktu, że oprócz uczestnictwa w szkolnych lekcjach, uczniowie klasy biorą udział w atrakcyjnych wykładach i zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, w warsztatach z biologii i chemii w Pałacu Młodzieży w Katowicach, w zajęciach laboratoryjnych z chemii w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.

Dla młodzieży organizowane są wycieczki przedmiotowe i wyjazdowe warsztaty ekologiczne.
Uczniowie angażują się w szkolną edukację zdrowotną i działania profilaktyczne, takie jak: Światowy Dzień Walki z AIDS, Szkolny Tydzień Zdrowia, Światowy Dzień Bez Papierosa. Realizują programy edukacyjne: Szkoła promująca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, Podstępne WZW, Wybierz życie pierwszy krok.
W ramach działań ekologicznych młodzież bierze udział w akcji Sprzątanie Świata, w segregacji śmieci, w zbiórce zużytych baterii, karmy dla bezdomnych zwierząt ze schroniska w Mysłowicach.
Ogromnym zainteresowaniem uczniów cieszy się realizowany w klasie biologiczno-chemicznej projekt Zioła polskie i ich zastosowanie. W ramach tego projektu, znakomicie korelującego z nowoczesnymi trendami w medycynie i kosmetologii, realizowanego we współpracy z dużym ekologicznym gospodarstwem zielarskim, uczniowie prowadzą hodowlę ziół i pogłębiają wiedzę na temat ich zastosowania.
Uczniowie klasy biologiczno-chemicznej osiągają wysokie wyniki egzaminów maturalnych z biologii i chemii. Są one wyższe od średnich wyników w województwie i kraju. Daje im to możliwość ubiegania się o indeks wielu prestiżowych uczelni przede wszystkim medycznych.

Realizowana innowacja pedagogiczna: Uniwersytecka klasa biologiczna

Dwa przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia
Wiodący język obcy: język angielski

Punktowane przedmioty:
 • język polski
 • matematyka
 • biologia
 • chemia
Drugi język do wyboru:

język niemiecki (od podstaw lub kontynuacja)
język francuski (od podstaw lub kontynuacja)
język hiszpański (od podstaw lub kontynuacja)
język włoski (od podstaw lub kontynuacja)
język rosyjski (od podstaw lub kontynuacja)

 

Kierunki studiów:

biotechnologia, chemia, biologia, fizjoterapia, kierunki medyczne, ratownictwo medyczne, inżynieria środowiska, inżynieria genetyczna, farmacja, stomatologia, biochemia, technologia chemiczna, technologia żywności i żywienia człowieka, leśnictwo, psychologia, kierunki politechniczne i inne.


hum
Klasa medialno-prawna (D)
Ambicją klasy humanistycznej w naszej Szkole jest ukształtowanie współczesnego twórcy i odbiorcy kultury, człowieka wrażliwego na piękno i humanistyczne wartości. Wreszcie – przygotowanego do kontynuowania humanistycznego kształcenia na atrakcyjnych kierunkach wyższych uczelni.
Co ważne, zajęcia humanistów często odbywają się poza budynkiem Szkoły. Edukacja filmowa prowadzona jest w kinie studyjnym Światowid w Katowicach i Warszawskiej Szkole Filmowej, teatralna – w Teatrze Rozrywki w Chorzowie. Nauczyciele organizują dodatkowe zajęcia w operze, filharmonii i innych salach koncertowych, muzeach regionu; wraz z uczniami wyjeżdżają do krakowskich i śląskich teatrów. Współpracują z pracownikami kierunków humanistycznych wyższych uczelni, w tym polonistyki Uniwersytetu Śląskiego.
Uczniowie klasy humanistycznej to nie tylko widzowie, nie tylko odbiorcy sztuki, ale i aktywni twórcy, zajmujący się np. fotografią, filmem fabularnym i dokumentalnym, a w przyszłości może nawet prowadzący szkolne studio radiowe czy telewizyjne.
Uczniowie klasy uczestniczą w realizacji projektów edukacyjnych we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej, Instytutem Pamięci Narodowej oraz innymi instytucjami. Efektem tych działań jest udział w obradach Sejmu Dzieci i Młodzieży w Warszawie oraz debatach oksfordzkich. Biorą udział w rozprawach sądowych i konferencjach naukowych. Wyjeżdżają na wycieczki programowe do Warszawy i Krakowa.
Podczas zajęć pozalekcyjnych przygotowują się do olimpiad przedmiotowych i konkursów.
Realizowana innowacja pedagogiczna:
1.Edukacja medialna.
2.Elementy prawa.
Trzy przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: język polski, historia, język angielski.
Wiodący język obcy: język angielski
Punktowane przedmioty:
 • język polski
 • matematyka
 • historia
 • język obcy-najwyższa ocena
Drugi język do wyboru:

język niemiecki (od podstaw lub kontynuacja)
język francuski (od podstaw lub kontynuacja)
język hiszpański (od podstaw lub kontynuacja)
język włoski (od podstaw lub kontynuacja)
język rosyjski (od podstaw lub kontynuacja)

 

Kierunki studiów:

prawo, psychologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, edytorstwo, kierunki pedagogiczne, historia, administracja, historia sztuki, marketing medialny, archeologia, muzeologia, filologia polska, kierunki artystyczne, stosunki międzynarodowe, doradztwo i coaching i inne.


biz_skan
Klasa ekonomiczno-biznesowa z „grupą skandynawską” (E)
Ze znakomitymi efektami przygotowuje do kontynuowania edukacji na kierunkach kształcących kadry menadżerskie i biznesowe.
W ramach zajęć szkolnych uczniowie nie tylko poznają zasady prowadzenia firmy, ale i nabywają praktycznych, ważnych na współczesnym rynku pracy umiejętności w tym zakresie. Rozwijają umiejętności biznesowe, realizują projekty o tematyce ekonomicznej i finansowej.
Szkoła kładzie ogromny nacisk na edukację przez uczestnictwo. W związku z tym, uczniowie w ramach Dni Przedsiębiorczości uczestniczą w warsztatach i praktykach w firmach miasta i regionu. Nabywają praktyczne umiejętności inwestowania na giełdzie, uczestnicząc w Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej. W formie zajęć pozalekcyjnych poznają język angielski i niemiecki w biznesie i turystyce.
Klasa współpracuje ze Śląską Izbą Doradców Podatkowych. Uczniowie uczestniczą w wykładach o tematyce ekonomicznej, prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego, Wyższej Szkoły Biznesu.
Wprowadzone w klasie ekonomiczno-biznesowej realioznawstwo szwedzkie z elementami języka szwedzkiego stwarza uczniom dodatkowe możliwości skorzystania ze skandynawskich ofert rynku pracy i turystyki. Uczniowie uczestniczą w warsztatach i wykładach prowadzonych przez pracowników naukowych Zakładu Kultur Krajów Skandynawskich, Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego oraz Goethe Instytutu.
Realizowane innowacje pedagogiczne:
1.Język niemiecki w biznesie i turystyce.
2.Podstawy ekonomii.
Program autorski:
1.Skandynawia jako kulturowe i ekonomiczne mocarstwo a jednocześnie region harmonijnego rozwoju człowieka i natury.
Trzy przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym geografia, matematyka, język angielski. 
Wiodący język obcy: język angielski drugim językiem do wyboru język niemiecki (od podstaw lub kontynuacja)
Punktowane przedmioty:
 • język polski
 • matematyka
 • geografia
 • język obcy  – najwyższa ocena
Kierunki studiów:

Kierunki ekonomiczne, finanse, bankowość, rachunkowość, kierunki politechniczne, stosunki międzynarodowe, gospodarowanie nieruchomościami, analityka gospodarcza, turystyka, hotelarstwo i inne.

Terminy

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym 
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz
z dokumentami.
od 15 czerwca 2020 r.
do 10 lipca 2020 r.
do godz. 15.00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
od 26 czerwca 2020r.
do 10 lipca 2020r.
do godz. 15.00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zmiana szkół do których kandyduje. od 31 lipca 2020r.
do 4 sierpnia 2020r.
do godz. 15.00
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających
spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego
komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych
okoliczności.
do 4 sierpnia 2020 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do
szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez
wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych
w oświadczeniach.
do 11 sierpnia 2020 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych.
12 sierpnia 2020 r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci
przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału
zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie
zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do
szkoły ponadpodstawowej.
od 13 sierpnia 2020 r.
do 18 sierpnia 2020 r.
do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
19 sierpnia 2020 r.
do godz. 14.00
Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia
do 22 sierpnia 2020 r.

 

Dokumenty

 

Nazwa Dokumentu Link
Postępowanie Rekrutacyjne do liceum 4-letniego po szkole podstawowej na rok szkolny 2020/2021 Postępowanie rekrutacyjne_aktualizacja

Oferta Edukacyjna do liceum 4-letniego po szkole podstawowej na rok szkolny 2020/2021

Oferta

 

 

Decyzje Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów szkół podstawowych, tj. do 4-letniego liceum ogólnokształcącego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 21 sierpnia 2019 r.
w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty

w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2020/2021. 110.1.8.2019

Rekrutacja do I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach „krok po kroku”

Dokumenty dodatkowe

 

W celu usprawnienia procesu przyjmowania kandydatów zakwalifikowanych do naszej szkoły prosimy Państwa o pobranie dokumentów zawierających niezbędne zgody                             i oświadczenia. Można je wydrukować, wypełnić i dostarczyć we właściwym terminie, wraz  z oryginałem świadectwa, kartą zdrowia i dwoma podpisanymi fotografiami legitymacyjnymi. Załączniki naborowe