Kościuszko

NPRCz

13 maja 2018

W roku 2017/2018 zakupiono do biblioteki szkolnej książki o wartości 15 000 zł. Fundusze na zakup nowości wydawniczych uzyskano w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Zapytaj bibliotekarza o nowości! :)

100% zdawalność w Kościuszce!

1 października 2017

Z wielką dumą i radością informujemy, że wszyscy nasi maturzyści zdali maturę!

 Jesteśmy z Was dumni! Gratulujemy!

 

 

Kalendarz roku szkolnego

TERMINARZ

ROK SZKOLNY 2017/2018

Klasyfikacja śródroczna

20.12.2017 termin wystawienia ocen śródrocznych klasy I – III LO i G

08.01.2018 zebranie z rodzicami LO i G

Klasyfikacja roczna

Terminarz wystawiania ocen dla klas III LO kwiecień

zgodnie ze statutem

06.04.2018 (piątek) propozycja ocen końcowych, wpisanie do dziennika elektronicznego

09 .04.2018 ( poniedziałek) zebranie rodziców

od 10.04 do 13.04.2018 składanie wniosków o podwyższenie proponowanej

oceny rocznej

Dyrektor wyznacza termin egzaminu podwyższającego ocenę – ma 2 dni robocze po wpłynięciu wniosku tj. do 17.04.2018.

od 17.04 do 20.04. 2018 egzamin podwyższający proponowaną ocenę roczną

do 20.04.2018 egzamin klasyfikacyjny klasy III LO 

20.04.2018 (piątek) wystawienie ostatecznych ocen rocznych

27.04.2018 zakończenie roku szkolnego klasy III LO

Terminarz wystawiania ocen dla klas Gimnazjum oraz I i II LO czerwiec

zgodnie ze statutem

30.05.2018 propozycja ocen rocznych klasy G oraz I i II LO, wpisanie do dziennika

elektronicznego

04.06.2018 zebranie I-II LO i G – proponowane oceny

od 05.06.2018 do 08. 06.2018 składanie wniosków klasy I i II LO oraz G o podwyższenie proponowanej oceny rocznej

Dyrektor wyznacza termin egzaminu podwyższającego

od 12.06.2018 do 15.06. 2018 egzaminy podwyższające proponowaną ocenę roczną

do 15.06.2018 egzamin klasyfikacyjny

18.06.2018 (poniedziałek) ostateczny termin wystawienia ocen

22.06.2018 zakończenie roku szkolnego

Zebrania i konsultacje z rodzicami

11.09.2017 zebranie z rodzicami LO i G, Rada Rodziców ZSO –wybory i

zebranie Rady Rodziców ZSO

13.11 2017 konsultacje

08.01.2018 zebranie z rodzicami LO i G, Rada Rodziców ZSO

09 .04.2018 zebranie LO i G, klasy III LO –proponowane oceny

04.06.2018 zebranie I-II LO i G proponowane oceny, Rada Rodziców ZSO

Inne terminy

28 i 29. 05. 2018 projekty edukacyjne gimnazjum

Ferie i święta

23.12.2017 – 31.12.2017 zimowa przerwa świąteczna

29.01.201811.02.2018 ferie zimowe

29.03.201803.04.2018 wiosenna przerwa świąteczna

Wolne dni:

Propozycja dni wolnych od zajęć dydaktycznych:

13.10.2017 za 7.10.17 (Jubileusz)

27.04.2018

2.05.18

01.06.18

4,7,8.05.18 dla I, II LO

18,19,20.04.18 dla I, II G