Kościuszko

Wracamy! :)

15 maja 2021

Drodzy Uczniowie! Choć często w to powątpiewacie :) , wszystkie nasze działania są skoncentrowane na Waszym dobru.

Wiemy, że cieszycie się z powrotu do szkoły, ale macie wiele obaw. Rada Pedagogiczna I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki podjęła decyzję, że czas stacjonarnej nauki poświęcimy budowaniu relacji i wspieraniu Was w bezstresowym powrocie do szkoły. Nie będziemy w tym czasie przeprowadzać sprawdzianów i odpytywać Was, chyba że sami zdecydujecie, iż chcielibyście poprawić ocenę z jakiegoś przedmiotu :) .

Przed Wami trudne tygodnie, chcemy pracować tak, by nie stracić tego czasu, zmobilizować Was do nauki, robiąc jednocześnie wszystko co w naszej mocy, byście nie odczuwali presji „nadrabiania zaległości”.

Będziemy dla Was i z Wami!

Srebrna odznaka dla Kościuszki!

1 lutego 2021

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2021”.

Ranking 2021/

 

Zróbmy to dla siebie i dla innych!

22 stycznia 2021

Matura 2020

18 sierpnia 2020

100% zdawalność w Kościuszce!

11 września 2019

Z wielką dumą i radością informujemy, że wszyscy nasi maturzyści zdali maturę!

 Jesteśmy z Was dumni! Gratulujemy!

 

 

Kalendarz roku szkolnego

TERMINARZ ROK SZKOLNY 2020/2021

Klasyfikacja śródroczna

18.12.2020r.- (piątek) termin wystawienia ocen śródrocznych klasy I – III LO

21.12.2020r.- (poniedziałek) konferencja klasyfikacyjna śródroczna

11.01.2021r.- (poniedziałek) zebranie z rodzicami

Klasyfikacja roczna- Terminarz wystawiania ocen

dla klas III LO (liceum trzyletnie) zgodnie ze statutem

09.04.2021r.- (piątek) propozycja ocen końcowych, wpisanie do dziennika elektronicznego (co najmniej 15 dni roboczych przed zakończeniem roku szkolnego)

12.04.2021r. –(poniedziałek) zebranie rodziców (co najmniej 14 dni roboczych przed końcem roku szkolnego)

13.04 – 16.04.2021r.- składanie wniosków o podwyższenie proponowanej oceny rocznej ( 4 dni robocze)

do 20.04.2021r. – (wtorek) dyrektor wyznacza termin egzaminu podwyższającego ocenę – ma 2 dni robocze po wpłynięciu wniosku

20.04. – 26.04. 2021r. – terminy egzaminów podwyższających proponowaną ocenę roczną

do 27.04.2021r. (wtorek) – egzaminy klasyfikacyjne (wg ustawy przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych)

26.04.2021r.- (poniedziałek) wystawienie ostatecznych ocen rocznych w klasach III LO ( nie później niż w dniu roboczym poprzedzającym klasyfikację roczną)

27.04.2021r.- (wtorek) roczna konferencja klasyfikacja klas III LO

30.04.2021r.-(piątek) zakończenie roku szkolnego klasy III LO

Klasyfikacja roczna- Terminarz wystawiania ocen

dla klas I, II LO (liceum trzyletnie) i I,II klas LO (liceum czteroletnie) zgodnie ze Statutem

02.06.2021r. – (środa) propozycja ocen rocznych dla klas: I,II LO ( liceum trzyletnie) i I, II klasy LO (liceum czteroletnie), wpisanie do dziennika elektronicznego

07.06.2021r. – (poniedziałek) zebranie klas I,II LO (liceum trzyletnie) i I-II klasy LO (liceum czteroletnie) – proponowane oceny ( 14 dni przed końcem roku szkolnego)

08.06.2021r. – 11.06.2021r. – składanie wniosków klasy I,II LO (liceum trzyletnie) i I i II klasy LO (liceum czteroletnie) o podwyższenie proponowanej oceny rocznej (4 dni robocze)

do 15.06.2021r. – (wtorek) dyrektor wyznacza termin egzaminu podwyższającego (ma 2 dni robocze od wpłynięcia wniosku

15.06. -18.06. 2021r. – egzaminy podwyższające proponowaną ocenę roczną

do 22.06.2021r. (wtorek) egzaminy klasyfikacyjne ( wg ustawy przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych)

21.06.2021r.- (poniedziałek) ostateczny termin wystawienia ocen ( nie później niż w dniu poprzedzającym klasyfikację roczną)

22.06.2021r. – (wtorek) konferencja klasyfikacyjna roczna

25.06.2021r. – (piątek) zakończenie roku szkolnego

Zebrania i konsultacje z rodzicami

03.09.2020r.- (czwartek) zebranie z rodzicami klas 1 LO (liceum czteroletnie), klasy 1 wybory oddziałowych Rad Rodziców.

07.09.2020r.- (poniedziałek) zebranie z rodzicami klas 3 LO (liceum trzyletnie), klasy 3 wybory oddziałowych Rad Rodziców

08.09.2020r.- (wtorek) zebranie z rodzicami klas 2 LO (liceum czteroletnie) oraz klasy 2 (liceum trzyletnie)

klasy 2 wybory oddziałowych Rad Rodziców i zebranie szkolnej Rady Rodziców

09.11.2020r. – (poniedziałek) zebranie z rodzicami LO (liceum trzyletnie i liceum czteroletnie), Rada Rodziców LO, Statut

11.01.2021r.(poniedziałek) zebranie z rodzicami LO (liceum trzyletnie i liceum czteroletnie), Rada Rodziców LO,

12.04.2021r. – (poniedziałek) zebranie rodziców LO (liceum trzyletnie i liceum czteroletnie), klasy III LO proponowane oceny (co najmniej 14 dni przed końcem roku szkolnego)

07.06.2021r. – (poniedziałek) zebranie z rodzicami LO (liceum trzyletnie i liceum czteroletnie), Rada Rodziców LO, propozycja ocen rocznych

Ferie i święta

23.12.2020r. – 31.12.2020r. – zimowa przerwa świąteczna

01.02.2021r. – 14.02.2021r. – ferie zimowe

01.04.2021r. – 06.04.2021r. – wiosenna przerwa świąteczna

Inne uroczystości szkolne:

06.10.2020r. – (wtorek) Kościuszkowski Festiwal Nauki

10.12.2020r. (czwartek) Święto Łucji

luty 2021 wycieczka narciarska

marzec 2021r. Obóz Naukowy

04.04.2021r. – Dni Patrona Szkoły

31.05.2021r.– (poniedziałek) Dni Otwarte

01.06.2020 r. (wtorek) Dzień Sportu

Wolne dni – propozycja dni wolnych od zajęć dydaktycznych:

04- 05.01.2021r. (poniedziałek, wtorek)

30.04.2021r. –(piątek) zakończenie roku klas III- dla klas: I, II LO

04- 07.05.2021r.-( wtorek, środa, czwartek, piątek)egzaminy maturalne, dni wolne dla klas I i II LO

04.06.2021r.– (piątek) (po Bożym Ciele)