Kościuszko

Rozpoczęcie roku szkolnego

22 sierpnia 2019

Na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego zapraszamy 2 września (poniedziałek)

Godz. 8:00 – klasy I

 

 

 

Godz. 10:00 – klasy II i III.

Brązowa odznaka dla Kościuszki!

1 lutego 2019

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mysłowicach jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Brązowej Szkoły 2019”.

 

www.liceum.perspektywy.pl

100% zdawalność w Kościuszce!

1 października 2017

Z wielką dumą i radością informujemy, że wszyscy nasi maturzyści zdali maturę!

 Jesteśmy z Was dumni! Gratulujemy!

 

 

Kalendarz roku szkolnego

TERMINARZ

ROK SZKOLNY 2018/19

Klasyfikacja śródroczna

19.12.2018 termin wystawienia ocen śródrocznych klasy I – III LO i G

20.12.2018 konferencja klasyfikacyjna śródroczna

07.01.2019 zebranie z rodzicami LO i G

Klasyfikacja roczna

Terminarz wystawiania ocen dla klas III LO kwiecień

zgodnie ze statutem

29.03.2019 (piątek) propozycja ocen końcowych, wpisanie do dziennika elektronicznego

( co najmniej 15 dni roboczych przed zakończeniem roku szkolnego)

01 .04.2019 ( poniedziałek) zebranie rodziców (co najmniej 14 dni roboczych przed końcem roku szkolnego)

od 02.04 do 05.04.2019 składanie wniosków o podwyższenie proponowanej

oceny rocznej ( 4 dni robocze)

Dyrektor wyznacza termin egzaminu podwyższającego ocenę – ma 2 dni robocze po wpłynięciu wniosku tj. do 09.04.2019.

od 09.04 do 12.04. 2019 egzamin podwyższający proponowaną ocenę roczną

do 17.04.2019 egzamin klasyfikacyjny klasy III LO (w uzasadnionych przypadkach może być do 25.04 wg ustawy)

17.04.2019 (środa) wystawienie ostatecznych ocen rocznych ( nie później niż w dniu roboczym poprzedzającym klasyfikację roczną)

24.04.2019 (środa) roczna konferencja klasyfikacja klas III LO

26.04.2019 zakończenie roku szkolnego klasy III LO

Terminarz wystawiania ocen dla klas Gimnazjum oraz I i II LO czerwiec

zgodnie ze statutem

24.05.2019 propozycja ocen rocznych klasy G oraz I i II LO, wpisanie do dziennika

elektronicznego

27.05.2019 zebranie I-II LO i G – proponowane oceny ( 14 dni przed końcem roku szkolnego)

od 28.05.2019 do 31. 05.2019 składanie wniosków klasy I i II LO oraz G o podwyższenie proponowanej oceny rocznej (4 dni robocze)

Dyrektor wyznacza termin egzaminu podwyższającego (ma 2 dni robocze od

wpłynięcia wniosku – do 04.06.19)

od 04.06.2019 do 11.06. 2019 egzaminy podwyższające proponowaną ocenę roczną

do 14.06.2019 egzamin klasyfikacyjny (w uzasadnionych przypadkach może być do

19.06 wg ustawy)

17.06.2019 (poniedziałek) ostateczny termin wystawienia ocen ( nie później niż w dniu

poprzedzającym klasyfikację roczną)

18.06.2019 konferencja klasyfikacyjna roczna

21.06.2019 zakończenie roku szkolnego

Zebrania i konsultacje z rodzicami

10.09.2018 zebranie z rodzicami LO i G, Rada Rodziców ZSO –wybory i

zebranie Rady Rodziców ZSO

12.11 2018 konsultacje

07.01.2019 zebranie z rodzicami LO i G, Rada Rodziców ZSO

01 .04.2019 zebranie LO i G, klasy III LO –proponowane oceny. (co najmniej14 dni

roboczych przed końcem roku szkolnego)

27.05.2019 zebranie I-II LO i G proponowane oceny (co najmniej 14 dni przed końcem roku szkolnego), Rada Rodziców ZSO

Ferie i święta

23.12.2018 – 31.12.2018 zimowa przerwa świąteczna

11.02.2019 -24.02.2019 ferie zimowe

18.04.2019 – 23.04.2019 wiosenna przerwa świąteczna

Inne uroczystości szkolne:

5-6.10.18 Kościuszkowski Festiwal Nauki ( za 6.10.18 dzień wolny od zajęć dydaktycznych 12.10.18)

Wolne dni:

Propozycja dni wolnych od zajęć dydaktycznych:

12.10.18 za 6.10.18 (Kościuszkowski Festiwal Nauki)

2.11.18 (piątek)

26.04.2019

2.05.19

6,7,8.05.19 dla I, II LO + III G