Kościuszko

Wracamy! :)

15 maja 2021

Drodzy Uczniowie! Choć często w to powątpiewacie :) , wszystkie nasze działania są skoncentrowane na Waszym dobru.

Wiemy, że cieszycie się z powrotu do szkoły, ale macie wiele obaw. Rada Pedagogiczna I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki podjęła decyzję, że czas stacjonarnej nauki poświęcimy budowaniu relacji i wspieraniu Was w bezstresowym powrocie do szkoły. Nie będziemy w tym czasie przeprowadzać sprawdzianów i odpytywać Was, chyba że sami zdecydujecie, iż chcielibyście poprawić ocenę z jakiegoś przedmiotu :) .

Przed Wami trudne tygodnie, chcemy pracować tak, by nie stracić tego czasu, zmobilizować Was do nauki, robiąc jednocześnie wszystko co w naszej mocy, byście nie odczuwali presji „nadrabiania zaległości”.

Będziemy dla Was i z Wami!

Srebrna odznaka dla Kościuszki!

1 lutego 2021

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2021”.

Ranking 2021/

 

Zróbmy to dla siebie i dla innych!

22 stycznia 2021

Matura 2020

18 sierpnia 2020

100% zdawalność w Kościuszce!

11 września 2019

Z wielką dumą i radością informujemy, że wszyscy nasi maturzyści zdali maturę!

 Jesteśmy z Was dumni! Gratulujemy!

 

 

Aktualności

Otwarta firma

17 listopada 2016

Jak co roku nasza szkoła uczestniczy w programach organizowanych przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Dziś do naszej szkoły zawitał przedstawiciel firmy Metlife Pan Kamil Wiśniewski, który poprowadził zajęcia warsztatowe dla uczniów klas pierwszych. Uczestnicy zajęć dowiedzieli się jakie predyspozycje osobowe powinien posiadać przyszły pracownik. Uczestnicy w formie pracy w grupach sami dobierali predyspozycje do wybranych zawodów. Zajęcia miały także na celu uświadomienie młodym ludziom jakie są ich mocne i słabe strony. Warsztaty wskazały im formy doskonalenia swoich cech personalnych.

Poprzez uświadomienie swoich silnych stron uczniowie mogą bardziej świadomie wybrać przyszły kierunek studiów a także przyszłą ścieżkę kariery zawodowej.

 


-- Powrót do poprzedniej strony --