Kościuszko

Matura 2020

18 sierpnia 2020

Brawo!

12 listopada 2019

100% zdawalność w Kościuszce!

11 września 2019

Z wielką dumą i radością informujemy, że wszyscy nasi maturzyści zdali maturę!

 Jesteśmy z Was dumni! Gratulujemy!

 

 

Brązowa odznaka dla Kościuszki!

1 lutego 2019

Fundacja Edukacyjna “Perspektywy” potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mysłowicach jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł “Brązowej Szkoły 2020”.

http://licea.perspektywy.pl/2020/

 

Kalendarz roku szkolnego

TERMINARZ ROK SZKOLNY 2019/2020

Klasyfikacja śródroczna

18.12.2019r.- (środa) termin wystawienia ocen śródrocznych klasy I – IV LO

19.12.2019r.- (czwartek) konferencja klasyfikacyjna śródroczna

07.01.2020r.- (wtorek) zebranie z rodzicami

Klasyfikacja roczna- Terminarz wystawiania ocen

dla klas III LO (liceum trzyletnie) zgodnie ze statutem

27.03.2020r. – (piątek) propozycja ocen końcowych, wpisanie do dziennika elektronicznego (co najmniej 15 dni roboczych przed zakończeniem roku szkolnego)

30.03.2020r. –(poniedziałek) zebranie rodziców (co najmniej 14 dni roboczych przed końcem roku szkolnego)

31.03 – 03.04.2020r.- składanie wniosków o podwyższenie proponowanej oceny rocznej ( 4 dni robocze)

do 07.04.2020r. – (wtorek) dyrektor wyznacza termin egzaminu podwyższającego ocenę – ma 2 dni robocze po wpłynięciu wniosku

07.04. – 16.04. 2020r. – terminy egzaminów podwyższających proponowaną ocenę roczną

do 21.04.2020r. (wtorek) – egzaminy klasyfikacyjne (wg ustawy przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych)

20.04.2020r.- (poniedziałek) wystawienie ostatecznych ocen rocznych w klasach III LO ( nie później niż w dniu roboczym poprzedzającym klasyfikację roczną)

21.04.2020r.- (wtorek) roczna konferencja klasyfikacja klas III LO

24.04.2020r.-(piątek) zakończenie roku szkolnego klasy III LO

Klasyfikacja roczna- Terminarz wystawiania ocen

dla klas I, II LO (liceum trzyletnie) i I klas LO (liceum czteroletnie) zgodnie ze statutem

29.05.2020r. – (piątek) propozycja ocen rocznych dla klas: I i II LO ( liceum trzyletnie) i I klasy LO (liceum czteroletnie), wpisanie do dziennika elektronicznego

02.06.2020r. – (wtorek) zebranie klas I-II LO (liceum trzyletnie) i I klasy LO (liceum czteroletnie) – proponowane oceny ( 14 dni przed końcem roku szkolnego)

03.06.2020r. – 08.06.2020r. – składanie wniosków klasy I i II LO (liceum trzyletnie) i I klasy LO (liceum czteroletnie) o podwyższenie proponowanej oceny rocznej (4 dni robocze)

do 10.06.2020r. – (środa) dyrektor wyznacza termin egzaminu podwyższającego (ma 2 dni robocze od wpłynięcia wniosku

15.06. -16.06. 2020r. – egzaminy podwyższające proponowaną ocenę roczną

do 23.06.2020r. (wtorek) egzaminy klasyfikacyjne ( wg ustawy przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych)

22.06.2020r.- (poniedziałek) ostateczny termin wystawienia ocen ( nie później niż w dniu poprzedzającym klasyfikację roczną)

23.06.2020r. – (wtorek) konferencja klasyfikacyjna roczna

26.06.2020r. – (piątek) zakończenie roku szkolnego

Zebrania i konsultacje z rodzicami

16.09.2019r.- (poniedziałek) zebranie z rodzicami LO (liceum trzyletnie i liceum czteroletnie), Rada Rodziców – wybory i zebranie Rady Rodziców LO

04.11.2019r. – (poniedziałek) zebranie z rodzicami LO (liceum trzyletnie i liceum czteroletnie), Rada Rodziców LO, Statut

07.01.2019r. – (wtorek) zebranie z rodzicami LO (liceum trzyletnie i liceum czteroletnie), Rada Rodziców LO,

30.03.2020r. – (poniedziałek) zebranie I-II LO (liceum trzyletnie i liceum czteroletnie), klasy III LO proponowane oceny (co najmniej 14 dni przed końcem roku szkolnego)

02.06.2020r. – (wtorek) zebranie z rodzicami LO (liceum trzyletnie i liceum czteroletnie), Rada Rodziców LO

Konferencje Rady Pedagogicznej

30.08.2019r.- (piątek) rozpoczęcie roku szkolnego

09.09.2019r.– (poniedziałek) konferencja – zatwierdzenie planu nadzoru pedagogicznego

16.09.19r. – (poniedziałek) konferencja szkoleniowa

19.12.2019r.- (czwartek) konferencja klasyfikacyjna śródroczna

21.04.2020r.- (wtorek) konferencja klasyfikacyjna roczna klas III LO

23.06.2020r.- (wtorek) konferencja klasyfikacyjna roczna klas I i II LO

29.06.2020r.- (poniedziałek) podsumowanie roku szkolnego

Ferie i święta

23.12.2019r. – 31.12.2019r. – zimowa przerwa świąteczna

13.01.2020r. – 26.01.2020r. – ferie zimowe

09.04.2020r. – 14.04.2020r. – wiosenna przerwa świąteczna

Inne uroczystości szkolne:

08.10.2019r. – (wtorek) Kościuszkowski Festiwal Nauki

październik 2019r. – Rajd Kościuszkowski

10.12.2019r. – (wtorek) Święto Łucji

luty 2020 wycieczka narciarska

marzec 2020r. Obóz Naukowy

28.04.2020r.– (wtorek) Dni Otwarte

Wolne dni – propozycja dni wolnych od zajęć dydaktycznych:

02- 03.01.2020r.– (czwartek, piątek) – dla klas: I, II, III LO

24.04.2020r. –(piątek) zakończenie roku klas III- dla klas: I, II LO

04.- 06.05.2020r.-(poniedziałek, wtorek, środa)egzaminy maturalne, dni wolne dla klas I i II LO

12.06.2020r.– (piątek) (11.06.2020r. – Boże Ciało) dni wolne dla klas I i II LO